BOSMIDEN

Najmniejszy gatunek rozwielitki. Doskonale zastępuje i uzupełnia larwy solowca w pierwszych dniach życia ryb, gdy większe pokarmy nie dają pożądanych rezultatów dietetycznych.

Copyright © akwarium.info.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części artykułów zabronione!