Beaufortia leveretti - Przylga chińska

POCHODZENIE:
Chiny i Wietnam. Zamieszkuje górskie strumienie z chłodną, czystą i klarowną wodą.
WIELKOŚĆ:
12cm
DYMORFIZM:
Brak widocznego
ZACHOWANIE:
Łagodny i spokojny gatunek. Można trzymać bez problemów z innymi spokojnymi rybami. Samce mogą między sobą walczyć o terytorium. Są to jednak utarczki bezkrwawe.
TEMPERATURA:
18-21°C
WODA:
pH 6,5-7,5 lekko kwaśna i średnio twarda do 10ºdGH. Wodę należy regularnie podmieniać w ilości około 25-30% objętości zbiornika. Zalecana silna filtracja oraz wydajne napowietrzanie.
POKARM:
W naturalnym środowisku pokarmem są mikroorganizmy, larwy owadów i plankton. W warunkach akwariowych należy karmić zarówno żywym jak i mrożonym pokarmem. Najchętniej zjadane drobne larwy owadów. Pokarmy suche  postaci tabletek pobierane są z dna.
ROZMNAŻANIE:
Gatunek nie jest rozmnażany w niewoli.
OPIS:
Wymaga zbiornika o pojemności minimum 120 litrów. Podłoże powinno być z dobrze wypłukanego, drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni - otoczaków, które będą imitowały naturalne środowisko ryb, czyli górskie strumienie. Akwarium powinno być częściowo zarośnięte roślinami. Jako dodatkowe dekoracje mogą służyć kawałki drewna i korzenie. Woda musi być wydajnie filtrowana, ponieważ przylgi są wrażliwe na jej złe parametry. Konieczna jest regularna podmiana około 25% pojemności akwarium raz w tygodniu.
 

Fot. nanofish.com.ua
 
Widok ryby od dołu
 
 
 

Copyright © akwarium.info.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części artykułów zabronione!