Barbatula barbatula - Śliz pospolity

POCHODZENIE:
Euroazja - od Wysp Brytyjskich po  Chiny, Koreę, Japonię
WIELKOŚĆ:
15cm
DYMORFIZM:
U samców przed tarłem pojawia się na pokrywach skrzelowych biała wysypka godowa.
ZACHOWANIE:
Łagodny i spokojny gatunek. Można trzymać bez problemów z innymi spokojnymi rybami.
TEMPERATURA:
15-20°C
WODA:
pH 6,5-7,5 ; twardość 10-20ºdGH. Wodę należy regularnie podmieniać w ilości około 25-30% objętości zbiornika. Zalecana silna filtracja oraz wydajne napowietrzanie.
POKARM:
W naturalnym środowisku pokarmem są mikroorganizmy, larwy owadów. W warunkach akwariowych należy karmić zarówno żywym jak i mrożonym pokarmem. Niekiedy można ryby przyzwyczaić do pobierania suchej karmy. Pokarm brany jest z dna.
ROZMNAŻANIE:
Gatunek dość trudny do rozmnożenia. Do tarła dochodzi w kwietniu lub maju. Wtedy też u samca na pokrywach skrzelowych pojawia się wysypka godowa. Dorosłą parę należy umieścić w oddzielnym, częściowo zaciemnionym zbiorniku z gęstą obsadą roślin. W czasie jednego tarła składane jest około 400 ziaren ikry wśród kamieni. Ikrą opiekuje się samiec. Po tarle należy samicę odłowić, ponieważ samiec w stosunku do niej może stać się agresywny. Po wylęgu należy odłowić również samca. Młode należy karmić pierwotniakami, przechodząc z biegiem czasu na pokarmy większe.
OPIS:
Wymaga zbiornika o pojemności minimum 120 litrów. Podłoże powinno być z dobrze wypłukanego, piasku. Dno może być pokryte dodatkowo liśćmi dębu, buku, olchy. Dekoracje z kamieni - otoczkaów oraz korzeni. Miejscami zalecana jest gęsta obsada drobnolistnych roślin (rogatek, wywłócznik, moczarka). Akwarium powinno być częściowo zaciemnione pływajacymi roślinami. 
 
Fot. GNU Licence
 

Copyright © akwarium.info.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części artykułów zabronione!