Microbe-Lift test produktów do transportu ryb

Prezentujemy Państwu test preparatów firmy Microbe-Lift Ammonia Remover oraz Microbe-Lift Special Blend w transporcie ryb akwariowych.

Badanie wykazało, że obydwa preparaty działają znacznie skuteczniej niż produkty innych firm. Zaobserwowano różnice w przeżywalności ryb między grupą kontrolną a osobnikami trzymanymi w wodzie z dodatkiem testowanych preparatów.

Wstęp
Eksporterzy i przewoźnicy ryb ozdobnych od zawsze zmagali się z problemami dotyczącymi utrzymania transportowanych zwierząt w dobrej kondycji podczas przewożenia ich w plastikowych torbach dopełnianych tlenem. W czasie transportu, w wodzie, w której znajdują się ryby, może wystąpić niedobór tlenu i dojść do nagromadzenia się szkodliwego dwutlenku węgla, co powoduje obniżenie odczynu. Aktywność metaboliczna ryb prowadzi też często do podniesienia się poziomu amoniaku, będącego substancją toksyczną, mogącą nawet doprowadzić do śmierci zwierząt. Umieszczanie dużej liczby osobników w torbach i pakowanie ich w pudłach obniża wprawdzie koszty transportu, ale zwiększa ryzyko zachorowania i padnięcia ryb. Eksporter musi tak dobrać warunki, aby przewożenie ryb było opłacalne, a jednocześnie nie narażało go na straty wynikłe z podwyższonej śmiertelności zwierząt.

Przeprowadzono test preparatów MICROBE-LIFT/Ammonia Remover , mający na celu sprawdzenie jego skuteczności w obniżaniu poziomu amoniaku podczas transportu żywych organizmów. Wyniki wykazały, że zastosowanie MICROBE-LIFT/Ammonia Remover znacząco podniosło komfort zwierząt w porównaniu z konkurencyjnym preparatem K oraz próbą ślepą, w której do toreb z rybami nie dodano żadnych środków.

MICROBE-LIFT/Ammonia Remover oraz MICROBE-LIFT/Special Blend zawierają opatentowaną cząsteczkę

ClorAm-X. Podobny związek zawarty jest także w produkcie K, powszechnie stosowanym przez przewoźników. MICROBE-LIFT/Ammonia Remover jest w stanie eliminować z wody amoniak, chlor i chloraminy i może być stosowany w transporcie wszystkich rodzajów ryb i wodnych bezkręgowców.

MICROBE-LIFT/Ammonia Remover może być stosowany:
1.Do uzdatniania wody przy zakładaniu akwarium, oczka wodnego lub innego zbiornika.
2.Do uzdatniania wody, w której będą przewożone ryby akwariowe, bezkręgowce lub płazy, w celu oczyszczenia jej z amoniaku.
3.Do poprawiania parametrów wody po podmianie
4.Przed wprowadzeniem do istniejącego akwarium (oczka wodnego) nowych rośli, bezkręgowców, ryb, płazów.

Preparat jest całkowicie bezpieczny dla ryb. Zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii, pomagające w rozkładaniu substancji organicznych, obniżaniu poziomu amoniaku i biologicznej redukcji azotanów, co wydłuża okres między kolejnymi podmianami wody w akwarium. Przyspiesza dojrzewanie zbiornika, nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych.

Test
Test został przeprowadzony 25 kwietnia 2009 roku. Użyto w nim czterech plastikowych toreb o pojemności 1,8 litra; w każdej znajdowało się 55 osobników prętnika karłowatego (Colisa lalia). Wodę przygotowano w następujący sposób:
-Torba 1: 1 ml MICROBE-LIFT/Ammonia Remover;
-Torba 2: 1 ml MICROBE-LIFT/Special Blend;
-Torba 3: 1ml produktu K;
-Torba 4: bez żadnej substancji dodatkowej (kontrola).

Przygotowanie toreb do testu

Wyniki testu

Jakość wody
Po 48 godzinach z toreb pobrano próbki wody do badania (patrz zdjęcia). Woda z torby kontrolnej była ciemna i zawierała odchody ryb. Same zwierzęta wykazywały bardzo niską aktywność. Podobnie wyglądała woda w torbie numer 3, gdzie dodano produktu K.
W torbach zawierających MICROBE-LIFT/Ammonia Remover i MICROBE-LIFT/Special Blend woda była przejrzysta, a odchody ryb występowały w niewielkiej ilości. Aktywność zwierząt była znacznie wyższa, niż w torbach numer 3 i 4.

Aktywność ryb
Po pobraniu próbek ryby przeniesiono do pojemników ze świeżą wodą. Osobniki przebywające wcześniej w torbach numer 1 i 2 szybko wróciły do normalnej aktywności, podczas gdy te znajdujące się wcześniej w torbie numer 3 (gdzie do wody dodano preparat K) potrzebowały na to aż ośmiu godzin. Ryby wyjęte z torby kontrolnej nie odzyskały prawidłowej kondycji. Większość zgromadziła się przy powierzchni, łapiąc powietrze lub pozostała przy dnie akwarium.
Po 53 godzinach od przeniesienia ryb do pojemników, zwierzętom podano pokarm. Osobniki z toreb numer 1 i 2 (woda z dodatkiem MICROBE-LIFT/Ammonia Remover i MICROBE-LIFT/Special Blend) natychmiast rozpoczęły żerowanie. Prętniki z torby 3 zaczęły pobierać pokarm 30 minut później, te z torby kontrolnej nie zainteresowały się pokarmem.

Kolejną obserwację przeprowadzono 72 godziny po wpuszczeniu ryb do zbiorników. Wszystkie osobniki z kontroli padły. Zwierzęta w pozostałych zbiornikach były aktywne, nie wykazywały objawów stresu i normalnie żerowały.


Próbka ML/SB

Próbka ML/AR

Próbka z produktem K

Próbka kontrolna
Dodany preparatŚmiertelność %
MICROBE-LIFT/Ammonia Remover2% (1/55)
MICROBE-LIFT/Special Blend0% (0/55)
Preparat K7% (4/55)
Kontrola100% (55/55

Podsumowanie
Jak widać z przeprowadzonego testu woda, do której dodano MICROBE-LIFT/Ammonia Remover i MICROBE-LIFT/Special Blend miała znacząco wyższą jakość w porównaniu z tą z dodatkiem preparatu K, o jakości zbliżonej do kontroli. Obydwa preparaty mają wpływ na obniżenie śmiertelności wśród ryb i zapewniają ich szybki powrót do normalnej aktywności. W porównaniu z produktem K skuteczniej obniżają także poziom amoniaku.