Kategoria: Przylgowate

Przylga chińska – Beaufortia leveretti

OPIS:Wymaga zbiornika o pojemności minimum 120 litrów. Podłoże powinno być z dobrze wypłukanego, drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni – otoczaków, które będą imitowały naturalne środowisko ryb, czyli górskie strumienie. Akwarium powinno być częściowo zarośnięte...

Sinogastromyzon wui

OPIS:Wymaga zbiornika o pojemności minimum 200 litrów. Podłoże powinno być z dobrze wypłukanego, drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni – otoczaków, które będą imitowały naturalne środowisko ryb, czyli górskie strumienie. Akwarium powinno być częściowo zarośnięte...