Gastromyzon lepidogaster

Gastromyzon lepidogaster wymaga zbiornika o pojemności minimum 200 litrów. Podłoże powinno być z dobrze wypłukanego, drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni – otoczaków, które będą imitowały naturalne środowisko ryb, czyli górskie strumienie. Podłoże powinno składać się ze żwiru, skał, głazów lub podłoża skalnego pokrytego bogatym biofilmem utworzonym przez algi i inne mikroorganizmy. Jako dodatkowe dekoracje mogą służyć kawałki drewna i korzenie. Woda musi być wydajnie filtrowana, ponieważ przylgi są wrażliwe na jej złe parametry. Konieczna jest regularna podmiana około 25% pojemności akwarium raz w tygodniu.

G. lepidogaster jest sporadycznie dostępny w handlu akwariowym, przy czym szczególnie poszukiwana jest odmiana pomarańczowa.

Gastromyzon spp. mają wyspecjalizowaną morfologię przystosowaną do życia w szybko płynącej wodzie. Sparowane płetwy są ułożone poziomo, głowa i tułów są spłaszczone, a płetwy miednicowe zespolone ze sobą. Te cechy tworzą mocną przyssawkę, która pozwala rybom mocno przylegać do twardych powierzchni. Zdolność do pływania na otwartej wodzie jest znacznie ograniczona i zamiast tego „czołgają się” po skałach i pod nimi.

POCHODZENIE:
Lokalizacja gatunku to „Rzeka Mengalong, dystrykt Beaufort, Sabah, północne Borneo”, ale G. lepidogaster jest najbardziej rozpowszechnionym przedstawicielem rodzaju, a w stanie Sabah (Malezja) występuje również w rzekach Padas, Kimanis, Petagas , Labuk, Kinabatangan, Segama, Kalabakan oraz wszystkie rzeki wpadające do Wallace Bay.

WIELKOŚĆ:
9-10 cm

DYMORFIZM:
Dorosłe samice są wyraźnie większe i bardziej zaokrąglone niż samce.

ZACHOWANIE:
Łagodny i spokojny gatunek. Można trzymać bez problemów z innymi spokojnymi rybami. Samce mogą między sobą walczyć o terytorium. Są to jednak utarczki bezkrwawe. W naturze ryby żyją w małych grupach, dlatego w akwarium najlepiej jest trzymać kilka egzemplarzy tego gatunku.

TEMPERATURA:
18-24°C

WODA:
pH 6.0-8.5 ; twardość 8-16ºdGH. Wodę należy regularnie podmieniać w ilości około 25-30% objętości zbiornika. Zalecana silna filtracja oraz wydajne napowietrzanie.

POKARM:
W naturalnym środowisku pokarmem dla Gastromyzon lepidogaster są mikroorganizmy, larwy owadów i plankton. W warunkach akwariowych należy karmić zarówno żywym jak i mrożonym pokarmem. Najchętniej zjadane drobne larwy owadów. Pokarmy suche  postaci tabletek pobierane są z dna.

ROZMNAŻANIE:
Nie rozmnażany w warunkach akwariowych.

SYNONIMY:
Sinogastromyzon intermedius Fang, 1931
Sinogastromyzon sanhoensis Fang, 1931

Gastromyzon lepidogaster
Gastromyzon lepidogaster