Kategoria: Babkowate

Sicyopus exallisquamulus

Akwarium dla Sicyopus exallisquamulus nie musi być dużych rozmiarów i wystarczy akwarium już o długości 50 cm. Podłoże bazowe może być żwirem, piaskiem lub mieszaniną obu, do których należy dodać warstwę zniszczonych wodą skał...

Stiphodon pelewensis

Akwarium dla Stiphodon pelewensis nie musi być dużych rozmiarów i wystarczy akwarium już o długości 50 cm. Podłoże w akwarium powinno składać się z mniejszych skał, piasku i żwiru z mieszaninami głazów i płatami...

Sicyopus zosterophorus

Akwarium dla Sicyopus zosterophorus nie musi być duże. Wystarczy zbiornik o długości 50 cm. Podłoże w akwarium powinno składać się z mniejszych skał, piasku i żwiru z mieszaninami głazów i płatami zanurzonej ściółki liściowej...

Rhinogobius chiengmaiensis

Akwarium dla Rhinogobius chiengmaiensis nie musi być duże. Wystarczy zbiornik o długości 50 cm. Podłoże w akwarium powinno składać się z mniejszych skał, piasku i żwiru z mieszaninami głazów i płatami zanurzonej ściółki liściowej...

Rhinogobius rubromaculatus

Akwarium dla Rhinogobius rubromaculatus nie musi być duże. Wystarczy zbiornik o długości 50 cm. Podłoże w akwarium powinno składać się z mniejszych skał, piasku i żwiru z mieszaninami głazów i płatami zanurzonej ściółki liściowej...

Rhinogobius zhoui

Akwarium dla Rhinogobius zhoui nie musi być duże. Wystarczy zbiornik o długości 50 cm. Podłoże w akwarium powinno składać się z mniejszych skał, piasku i żwiru z mieszaninami głazów i płatami zanurzonej ściółki liściowej...