Rhinogobius rubromaculatus

Akwarium dla Rhinogobius rubromaculatus nie musi być duże. Wystarczy zbiornik o długości 50 cm. Podłoże w akwarium powinno składać się z mniejszych skał, piasku i żwiru z mieszaninami głazów i płatami zanurzonej ściółki liściowej z roślinami wodnymi, w tym Blyxa sp. i Cryptocoryne crispatula var. crispatula. Zalecane jest trzymanie gatunku w zbiorniku zaprojektowanym w stylu płynącego strumienia z podłożem złożonym ze skał o różnej wielkości, piasku, drobnego żwiru i niektórych głazów otoczanych przez wodę. Może to być dodatkowo wyposażone w gałęzie z drewna wyrzucanego przez wodę, rury ceramiczne, doniczki itp., ułożone w sieć zakamarków, zakamarków i zacienionych miejsc.

Najlepiej jest trzymać go w przeznaczonym do tego celu gatunku i nie należy go mieszać z innymi gatunkami Rhinogobius. ponieważ nie jest jeszcze jasne, czy są zdolne do hybrydyzacji. Inni mieszkańcy dna mogą obejmować drobne bocje z rodzajów, takich jak Gastromyzon, Pseudogastromyzon lub Acanthopsoides,

POCHODZENIE:
Endemiczny dla Tajwanu z lokalizacją typu rzeka Tadu w hrabstwie Taichung i najwyraźniej dość powszechny w środkowej i zachodniej części wyspy, z dorzeczami rzek Tamshuei i Kaoping. Dodatkowa populacja zamieszkująca rzekę Linbian w południowym Tajwanie jest obecnie uważana za współspecyficzną, ale wykazuje kilka znaczących różnic. Najbardziej typowe siedliska obejmują małe strumienie, dopływy i baseny o stosunkowo powolnym przepływie wody oraz podłoże ze skał i kamyków.

WIELKOŚĆ:
5-5,5 cm

DYMORFIZM:
Samce wydają się być nieco większe, bardziej kolorowe, mają bardziej wydłużone płetwy grzbietowe i odbytowe oraz szerszy kształt głowy niż samice.

ZACHOWANIE:
Może być utrzymywany w zbiorowisku, zwłaszcza z małymi spokojnymi rybami zamieszkującymi górną część słupa wody, takimi jak Tanichthys lub Microdevario spp. Samce są dość terytorialne, ale utarczki i gonitwy samców, między sobą, są niegroźne dla ich zdrowia.

TEMPERATURA:
19-24°C

WODA:
pH: 6.0-8.0. Podobnie jak wiele ryb, które naturalnie żyją w wodzie bieżącej, nie toleruje gromadzenia się zanieczyszczeń organicznych i wymaga nieskazitelnej wody

POKARM:
Większość diety powinna składać się z małych żywych i mrożonych pokarmów, takich jak larwy komarów, larwy ochotkowatych, artemia itp.

ROZMNAŻANIE:
W naturze rozmnażanie odbywa się od maja do sierpnia latem i od grudnia do marca. W akwariach można go rozmnażać przez cały rok i należy do mniej problematycznych przedstawicieli rodzaju do rozmnażania. Jaja są składane na suficie jaskini lub w szczelinach skalnych szczeliny i strzeżone przez samca aż do wyklucia. Został wyhodowany w akwariach, ale nie jest to łatwe zadanie. Jak to jest typowe dla rodzaju, jaja są składowane na suficie jaskini lub szczeliny i strzeżone przez samca aż do wyklucia. Wybór miejsca tarła jest pierwszym problemem, ponieważ w przeciwieństwie do innych Rhinogobius spp. samce nie wybierają jednego miejsca i bronią go przed innymi samcami, raczej patrolują ogólny obszar i często próbują zakłócić aktywność konkurujących samców. Z tego powodu zaleca się użycie tylko jednego lub dwóch samców do próby rozrodu, w tym jednej lub więcej samic na samca.

Zaloty są zwykle inicjowane przez samicę. Niedoświadczone pary mogą zjadać jaja, źle je przyczepiać do sklepienia jaskini lub tylko częściowo je zapładniać, ale po kilku próbach zwykle para nabiera doświadczenia i kolejne tarła odbywają się bez zastrzeżeń. Jaja są duże (około 4 mm długości). Niektóre samce mają również tendencję do nieprzerwanego zjadania jaj w ciągu 24-48 godzin po tarle, w którym to przypadku należy je usunąć. Jeśli samiec nie zje jaj, można go pozostawić na miejscu do czasu wyklucia. Okres inkubacji wynosi zwykle 13-21 dni w zależności od temperatury wody. Im temperatura wyższa, tym okres inkubacji jest krótszy.

Rhinogobius rubromaculatus
Rhinogobius rubromaculatus
Rhinogobius rubromaculatus
Rhinogobius rubromaculatus
Rhinogobius rubromaculatus
Rhinogobius rubromaculatus