Zasady pielęgnacji ryb

Akwarystyka do dość złożone hobby. Łączy ze sobą biologię, zoologię, botaniką, chemię wody i z początku może się to wydawać dość trudna pasja. Dlatego należy stosować kilka zasad odnośnie naszych podopiecznych, czyli ryb.

1) Należy tak postępować, by ryby dobrze się czuły. Ich liczba musi odpowiadać  ilości wody w zbiorniku. Ogólna zasada to: na 1 litr wody liczymy jedna 1-centymetrowej długości rybę. Ryb większych dajemy mniej, mniejszych więcej. (…) Nigdy nie można dopuścić, by na skutek przegęszczenia obsady ryby stały pod powierzchnią i łapały powietrze.

2) Temperatura wody nie powinna przekraczać, ani być niższa od poziomu termicznego właściwego dla danego gatunku. Musi odpowiadać ich  wymaganiom.(…) Jeśli ktoś nie może zapewnić rybom odpowiedniej im temperatury powinien zrezygnować z ich pielęgnacji, istnieje cały szereg naprawdę ładnych zimnolubnych gatunków. Nocą oraz w trakcie sztucznie wprowadzanej (najlepiej zimą) dłuższej pory spoczynkowej temperatury wody, także podłoże w tropikalnym akwarium, może łagodnie obniżać się o parę stopni, co w pewnym stopniu  odpowiada również warunkom panującym w naturze.

3) Nigdy nie przenosimy raptownie ryb z wody zimnej do ciepłej i odwrotnie. Ryby, będące zwierzętami  zmiennocieplnymi, muszą się stopniowo przystosować do zmiany temperatury, gdyż inaczej odbić się to może na ich zdrowiu. Przed wpuszczeniem ich do akwarium temperatura wody w naczyniu transportowym zawsze musi być wyrównana do poziomu temperatury wody w akwarium. naczynie z przyniesionymi rybami najlepiej jest  zawiesić w akwarium na tak długo, aż temperatura wody w jednym i w drugim będzie taka sama.

Male worker in aquarium shop catching fishes with net for customer.

4) Charakter oraz wymagania życiowe ryb, które chcemy trzymać razem, w znacznej mierze muszą sobie odpowiadać. Ryby wymagające specjalnego żywienia nie powinny znaleźć się w wielogatunkowym akwarium.

5) Unikamy każdego nieuzasadnionego niepokojenia ryb, wszelkich zbędnych manipulacji. (…) Jak długo jest to możliwe rośliny i zwierzęta pozostawiamy w spokoju – będą silniejsze, zdrowsze i będą zdrowiej rosły.

6) Żywimy regularnie, lecz nie przekarmiamy. Pokarm suchy nie powodujący mętnienia wody, podawany w nadmiarze zanieczyszcza ją. Pokarm żywy, np:rozwielitki, podajemy tylko w ilościach, które mogą być w ciągu godziny zjedzone. Nie zjedzone zwierzęta pokarmowe zabierają z wody tlen, natomiast obumarłe szybko doprowadzają do powstania procesów gnilnych. Żywimy w urozmaicony sposób pokarmem odpowiadającym  wymaganiom ryb.

7) Pamiętać należy, że choroby ryb  są w wielu wypadkach trudne w leczeniu, a niejednokrotnie w ogóle nieuleczalne. Lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Najlepszym środkiem zapobiegawczym jest sposób pielęgnacji odpowiadający naturze ryb, a także skrupulatna czystość.

Na podstawie książki Hansa Frey`a “Akwarium słodkowodne”