Parametry wody w akwarium morskim

Woda w akwarium morskim musi spełniać ostrzejsze kryteria niż w akwarium słodkowodnym. Ryby, ale przede wszystkim bezkręgowce są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia wody. Również duże znaczenie ma właściwe suplementowanie wody mikro i makroelementami.

Najpierw poruszę temat zanieczyszczenia wody związkami azotowymi i fosforanami. Będzie ta sprawa wielokrotnie powracać, ponieważ są one jedną z najczęstszych przyczyn problemów w akwarium. Woda morska wód rafowych jest bardzo czysta i zawartość szkodliwych związków w wodzie jak azotany czy fosforany jest praktycznie niewykrywalna. Dlatego też, każda wartość, np. NO3 którą wykaże test, przekracza dziesiątki a nawet tysiące razy to co znajdują zwierzęta w swym naturalnym środowisku.

Akwarium zareaguje na niekorzystne warunki najczęściej wzrostem niechcianych glonów, zamknięciem polipów u koralowców, a nawet ich obumieraniem. Ryby będą się stresować,  zapadać na choroby i może dochodzić do ich nagłej śmierci.

Jak dbać o czystość wody w akwarium, aby nie dochodziło do takich sytuacji piszę w dziale Opieka nad Nano rafą. Również tam są rady jak dbać o właściwe parametry chemiczno – fizyczne wody.

Inne ważne parametry wody akwariowej, mające zdecydowany wpływ na kondycję  mieszkańców to zawartość związków wapnia i magnezu, jodu oraz twardość węglanowa i wartość pH.

Do budowy  szkieletu koralowców twardych, kośćca ryb, pancerzy bezkręgowców czy muszli ślimaków potrzebne jest wapno. Woda morska ma stały poziom ok. 420 mg/l. W akwarium przy coraz większej obsadzie i wzroście pożądanych glonów wapiennych dających fioletowo-różowe zabarwienie skał, zawartość związków wapnia w wodzie akwariowej szybko ulega obniżeniu. Okresowe, krótkotrwałe wahania do wartości 320 – 340 mg/l nie mają zasadniczego wpływu na mieszkańców akwarium. Dlatego nie należy ulegać panice, ale szybko uzupełniać niedobór. Jednak spadek poniżej 300mg/l, nawet krótkotrwale może zdecydowanie wpłynąć na jakość akwarium zwłaszcza zdrowie koralowców. Objawy mogą być różne: koralowce mogą nie otwierać polipów i obumierać, może pojawić się glon nitkowy, cyjanobakterie. Ogólne wrażenie będzie bardzo niekorzystne.

Twardość węglanowa – kH – powinna wynosić ok. 8º, zapobiega zbytnim wahaniom pH w akwarium. Ponadto wspomaga przyswajanie wapnia przez koralowce i jest jednocześnie elementem budowy szkieletu wapiennego. Również wytrąca się np. na elementach grzejnych.

PH wody morskiej to wartość 8,2 , która ze względu na różną zawartość CO2 w wodzie akwariowej będzie różna w dzień i w nocy – w nocy będzie spadać. Jest to proces naturalny i nie należy się tym zbytnio przejmować. Nawet, jeśli w ciągu dnia pH wody spada poniżej 8 to nie jest to powód do paniki. Dopiero stała tendencja od pH poniżej 7,7 powinna nas niepokoić. Jak zwykle wartość zbliżona do występującej w naturze powinna być naszym celem, ale przede wszystkim musimy określić jakie są wahania dobowe i w jakim okresie czasu mamy obniżone pH wody. Dopiero wtedy zastanówmy się nad przyczynami niższej wartości i ewentualnymi krokami w celu jej podniesienia. Bardzo ważne, aby były to środki długotrwałe, ponieważ skoki pH w krótkim czasie mogą przynieść więcej szkód niż niższe, ale trwałe pH w akwarium. Dostępne są dobre bufory i postępując zgodnie z instrukcją uzyskamy właściwy efekt. Zbytnie i długotrwałe odchylenia od normy będą skutkować gorszą kalcyfikacją szkieletów koralowców oraz glonów wapiennych. Jednocześnie mogą przyrastać glony niższego rzędu co z kolei wpłynie na wygląd akwarium.

Pierwiastek o którym jeszcze chciałem wspomnieć to magnez. Ma zasadnicze znaczenie dla przyswajania wapna przez bezkręgowce. Jego niska wartość może też powodować zawyżone odczyty wartości wapna w wodzie, nawet powyżej 500mg/l.

Podstawowe parametry wody

ParametrCaKHMgPhZasolenieTemperatura
Wartość420 mg8º – 10º1280 mg8,21,02326º C

Inne pierwiastki, choć trudno zmierzyć ich koncentrację w wodzie powinny być na określonym poziomie. W sposób naturalny są przyswajane przez organizmy w akwarium, czasem usuwane przez węgiel aktywowany lub zainstalowany odpieniacz.

Z mojego doświadczenia dbajmy głównie o te parametry wody,  które możemy zmierzyć. Pozostałe uzupełnimy podmieniając wodę w akwarium lub dodając specjalnie przygotowane preparaty do małych zbiorników wg zalecanych dawek.