Unia Europejska zakazuje akwarystom raków

Niedawno pisaliśmy o zakazie Unii Europejskiej sprowadzania i sprzedaży popularnego gatunku rośliny akwariowej Cabomba caroliniana. Jednak zakaz ten dotyczy również zwierząt akwariowych! Na liście przyjmującej wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 znalazły się cztery gatunki raków. I nie są to tylko inwazyjne gatunki, ale też typowe skorupiaki akwarystyczne, które od lat są trzymane przez akwarystów w domowych zbiornikach.

Rak pręgowaty (Orconectes limosus) który w Europie znajduje się od dawna jako gatunek inwazyjny. Jego naturalnym środowiskiem są wody Ameryki Północnej. Do Europy został sprowadzony w 1980 roku przez niemieckiego hodowcę Maxa von dem Borne. Jako, ze jest to gatunek bardzo odporny na dżumę raczą, szybko rozprzestrzenił się po wodach Europy. W Polsce wypiera on raka szlachetnego i raka błotnego z naturalnego środowiska.

Fot. GNU Licence

Procambarus clarkii Girard, 1852 – Rak luizjański
Jest to pięknie ubarwiony gatunek, który jest od dziesięcioleci hodowany przez akwarystów. Pochodzi z Ameryki Północnej i w naturze ma kolor czerwono-brązowy. P. clarkii jest najczęściej spotykany w ciepłych wodach słodkich, takich jak wolno płynące rzeki, bagna, starorzecza i systemy nawadniające pola ryżowe. Hodowcy stworzyli jednak wiele form barwnych tego skorupiaka.

Procambarus fallax (Hagen, 1870) – rak marmurkowy
To bardzo chętnie hodowany rak w domowych akwariach. Jest on tani i bardzo łatwy w utrzymaniu. Toleruje szeroki zakres temperatur: od 3 do 30°C. Pochodzi z Ameryki Południowej i dorasta do 8 cm długości. Rozmnaża się za pomocą partenogenezy (dzieworództwo). Polega ona na rozmnażaniu pomimo braku zapłodnienia. Tym samym populacje tworzą jedynie samice.

Fot. GNU Licence

Pacifastacus leniusculus – Rak sygnałowy, szwedzki, kalifornijski
Gatunek pochodzi z Ameryki Północnej i wystepuje obecnie w Europie. W latach sześćdziesiątych został sprowadzony do Szwecji, a nastepnie do innych krajów w Europie. Jako że gatunek ten jest odporny na dżumę raczą, szybko rozprzestrzenił się po Europie. Rak sygnałowy z uwagi na swoją odporność jest też niebezpiecznym nosicielem dżumy raczej, która powoduje masowe śnięcia raków. W Polsce przyczyniło się to do spodku liczebności raka błotnego oraz raka szlachetnego.

Fot. GNU Licence

Komisja UE stwierdziła, że te inwazyjne gatunki obce spełniają wszystkie warunki określone w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. W szczególności niektóre z tych gatunków są już zadomowione na terytorium Unii lub nawet rozprzestrzenione na szeroką skalę w niektórych państwach członkowskich i w niektórych przypadkach wyeliminowanie tych gatunków w sposób racjonalny pod względem kosztów może być niemożliwe. Należy jednak włączyć te gatunki do wykazu unijnego, ponieważ istnieją inne opłacalne środki, które mogą zostać wprowadzone w życie: aby zapobiec nowym przypadkom wprowadzania tych gatunków lub ich dalszemu rozprzestrzenianiu się na terytorium Unii; aby wspierać wczesne wykrywanie i szybkie eliminowanie gatunków tam, gdzie jeszcze nie są one obecne lub rozprzestrzenione na szeroką skalę; oraz aby zarządzać nimi, odpowiednio do specyficznych warunków panujących w danym państwie członkowskim, w tym poprzez połowy, łowiectwo i odławianie lub innego rodzaju pozyskiwanie do celów spożycia lub wywozu, pod warunkiem że działania te są realizowane w ramach krajowego programu zarządzania.
Pełen wykaz roślin uznanych za inwazyjne:


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R1141&from=PL

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Autor: Rafał Kozera
Założyciel portalu akwarium.info.pl, miłośnik biotopów, aquascapingu oraz wszystkiego związanego z tematem akwarystyki. Sędzia w konkursach akwarystycznych.