Sinogastromyzon wui

OPIS:
Wymaga zbiornika o pojemności minimum 200 litrów. Podłoże powinno być z dobrze wypłukanego, drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni – otoczaków, które będą imitowały naturalne środowisko ryb, czyli górskie strumienie. Akwarium powinno być częściowo zarośnięte roślinami. Jako dodatkowe dekoracje mogą służyć kawałki drewna i korzenie. Woda musi być wydajnie filtrowana, ponieważ przylgi są wrażliwe na jej złe parametry. Konieczna jest regularna podmiana około 25% pojemności akwarium raz w tygodniu.

POCHODZENIE:
Dorzecza rzek Nanpan-jiang i Xi-jiang
WIELKOŚĆ:
14 cm
DYMORFIZM:
Brak widocznego
ZACHOWANIE:
Łagodny i spokojny gatunek. Można trzymać bez problemów z innymi spokojnymi rybami. Samce mogą między sobą walczyć o terytorium. Są to jednak utarczki bezkrwawe.
TEMPERATURA:
20-24°C
WODA:
pH 6,5-8 ; twardość 8-16ºdGH. Wodę należy regularnie podmieniać w ilości około 25-30% objętości zbiornika. Zalecana silna filtracja oraz wydajne napowietrzanie.
POKARM:
W naturalnym środowisku pokarmem są mikroorganizmy, larwy owadów i plankton. W warunkach akwariowych należy karmić zarówno żywym jak i mrożonym pokarmem. Najchętniej zjadane drobne larwy owadów. Pokarmy suche  postaci tabletek pobierane są z dna.

SYNONIMY:
Sinogastromyzon intermedius Fang, 1931
Sinogastromyzon sanhoensis Fang, 1931

Fot. Farid Laid