Przylga chińska – Beaufortia leveretti

Przylga chińska wymaga zbiornika o pojemności minimum 120 litrów. Podłoże powinno być z dobrze wypłukanego, drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni – otoczaków, które będą imitowały naturalne środowisko ryb, czyli górskie strumienie. Akwarium powinno być częściowo zarośnięte roślinami. Jako dodatkowe dekoracje mogą służyć kawałki drewna i korzenie. Woda musi być wydajnie filtrowana, ponieważ przylgi są wrażliwe na jej złe parametry. Konieczna jest regularna podmiana około 25% pojemności akwarium raz w tygodniu.

POCHODZENIE:
Chiny i Wietnam. Zamieszkuje górskie strumienie z chłodną, czystą i klarowną wodą.

WIELKOŚĆ:
12 cm

DYMORFIZM:
Brak widocznego

ZACHOWANIE:
Przylga chińska to łagodny i spokojny gatunek. Można trzymać bez problemów z innymi spokojnymi rybami. Samce mogą między sobą walczyć o terytorium. Są to jednak utarczki bezkrwawe.

TEMPERATURA:
18-21°C

WODA:
pH 6,5-7,5 lekko kwaśna i średnio twarda do 10ºdGH. Wodę należy regularnie podmieniać w ilości około 25-30% objętości zbiornika. Zalecana silna filtracja oraz wydajne napowietrzanie.

POKARM:
W naturalnym środowisku pokarmem są mikroorganizmy, larwy owadów i plankton. W warunkach akwariowych należy karmić zarówno żywym jak i mrożonym pokarmem. Najchętniej zjadane drobne larwy owadów. Pokarmy suche  postaci tabletek pobierane są z dna.

ROZMNAŻANIE:
Gatunek nie jest rozmnażany w niewoli.

SYNONIMY:
Gastromyzon leveretti Nichols & Pope, 1927
Gastromyzon leveretti leveretti Nichols & Pope, 1927
Beaufortia levertti (Nichols & Pope, 1927)

Przylga chińska
Fot. nanofish.com.ua
Przylga chińska
Widok ryby od dołu
Przylga chińska