Dobroczynne bakterie w akwarium

Największą troską wszystkich akwarystów jest jakość wody w akwarium. Począwszy od jej przygotowania do usuwania z niej szkodliwych związków do jak najniższych poziomów. O ile większość z nas nie ma problemów z uwolnieniem wody wodociągowej od chloru i metali ciężkich dzięki specjalnym uzdatniaczom, o tyle parametry wody w akwarium takie jak azotyny, azotany, fosforany przysparzają sporo problemów.

Najprostszą i jednocześnie skuteczną metodą są okresowe podmiany wody, proporcjonalne do ilości zanieczyszczeń w wodzie akwariowej. Jednakże pozostaje problem odpadków organicznych w postaci pozostałości po karmieniu i detrytusu. Jedną z metod jest odmulanie, jednak wprowadza ono sporo zamieszania do akwarium.
Dlatego też chcielibyśmy zwrócić uwagę na bakterie, które odgrywają pożyteczną rolę w akwarium. Dzięki nim możemy wpłynąć na jakość i parametry wody w akwarium. Po pierwsze mniej zanieczyszczeń organicznych to mniej toksycznych związków. Po drugie znacznie klarowniejsza i przejrzysta woda i to jest efekt, który możemy dzięki bakteriom zaobserwować w ciągu kilku dni. Na rynku jest pewien wybór bakterii do akwarystyki, ale w większości działają wybiórczo. Jest też zestaw bakterii firmy MICROBE LIFT dzięki którym można zapanować nad niekorzystnymi skutkami niewłaściwych parametrów wody.

Mając możliwość testowania preparatów przez kilka miesięcy na różnych akwariach – morskich i słodkowodnych, o pojemnościach kilkudziesięciolitrowych i ponad tysiąc-litrowych zaobserwowaliśmy następujące efekty:
bardzo szybko, bo po dwóch lub trzech dniach zwiększona klarowność wody
zmniejszenie lub zaniknięcie zalegającego detrytusu.
po ponad miesiącu widoczne zmniejszenie się ilości glonów, zwłaszcza na szybach.
czystsze podłoże.
zmniejszona częstotliwość czyszczenia filtrów.
Dodatkowo szeroka gama dostępnych pojemności oraz oszczędne dawkowanie czyni je bardzo ekonomicznymi.

To jedyne na rynku w pełni naturalne preparaty akwarystyczne przyspieszające dojrzewanie zbiornika i uzyskanie równowagi biologicznej. Są bezpieczne, oparte na naturalnych substancjach mikrobiologicznych i nie zawierają związków chemicznych.

Poniżej znajdą Państwo zasadę działania poszczególnych produktów:
Wystarczą 2 proste kroki!
Dodaj do akwarium MICROBE-LIFT® / Special Blend, by natychmiast pozbyć się resztek organicznych, zapewniając przez to lepsze warunki bytowania organizmom zwierzęcym i roślinnym. Mikroorganizmy znajdujące się w preparacie zasiedlają filtry i osiadają na elementach znajdujących się w wodzie, tworząc tak zwany bio-film, wspomagający usuwanie zanieczyszczeń, poprawiający jakość i przejrzystość wody oraz likwidujący nieprzyjemny zapach.

Resztki organiczne, takie jak szczątki roślin, odchody zwierząt czy niezjedzony pokarm, ulegają rozkładowi, podczas którego wydziela się szkodliwy amoniak. Wzrastające stężenie tej substancji może zagrozić żywym organizmom i dlatego tak ważne jest jej usuwanie. W przyrodzie proces ten, zwany nitryfikacją, prowadzony jest przez wyspecjalizowane szczepy bakterii, zwanych nitryfikacyjnymi. Organizmy te charakteryzują się niezwykle powolnym wzrostem (cykl życiowy pojedynczej komórki od podziału do podziału trwa około 18 godzin, podczas gdy mikroorganizmy uwalniające amoniak namnażają się co 45-60 minut). Oznacza to, że uzyskanie w akwarium odpowiedniej liczby bakterii nitryfikacyjnych, zdolnych do skutecznego oczyszczania wody, zajmuje kilka tygodni.

Używaj MICROBE-LIFT® / Nite-Out II, by wprowadzić do zbiornika odpowiednią liczbę kultur bakteryjnych i przyspieszyć proces jego oczyszczania. Znajdujące się w preparacie mikroorganizmy zaczną się namnażać i eliminować z systemu szkodliwy amoniak, przekształcając go najpierw w azotyny, a następnie w azotany.Procesy nitryfikacyjne, w których szkodliwy dla żywych organizmów amoniak jest usuwany z systemu, wymagają źródła węgla nieorganicznego.

Dlatego tak duże znaczenie ma utrzymanie właściwej twardości węglanowej wody. Jeśli jej wartość nie jest optymalna, nie ma mowy o prawidłowym przebiegu procesów rozkładu szkodliwych substancji. Aby mieć pewność, że amoniak jest usuwany z systemu, należy systematycznie kontrolować twardość wody i utrzymywać go na poziomie zalecanym dla danego rodzaju zbiornika. Dodatek preparatu MICROBE-LIFT®/ Nite-Out II zwiększa liczebność populacji bakterii nitryfikacyjnych oraz pozwala na skuteczne i szybkie oczyszczanie wody.

MICROBE-LIFT® / Special Blend i MICROBE-LIFT®/ Nite-Out II to w pełni naturalne i bezpieczne dla środowiska preparaty akwarystyczne, poprawiające jakość wody poprzez przyspieszenie procesów usuwania trudno rozkładalnych resztek organicznych oraz obniżenie poziomu amoniaku, azotynów i azotanów dzięki naturalnym procesom biologicznym.