Pyrrhulina laeta

Ryby wymagają akwarium o długości najmniej 100cm. Podłoże żwirowate. Dekoracje z kamieni, korzeni i lignitów. Zbiornik powinien być gęsto obsadzony roślinami. Należy zadbać aby w akwarium znalazły się rośliny o szerokich liściach. Woda w akwarium powinna mieć duży prąd, który w części odtworzy naturalne środowisko ryb.

POCHODZENIE: 
Ameryka Południowa – Brazylia

WIELKOŚĆ: 
7 cm.

DYMORFIZM:
Samce są mniejsze. Samica pełniejsza.

ZACHOWANIE: 
Towarzyska ryba, ale skora do gonitw. Najlepiej trzymać stadko złożone z kilku osobników. 

TEMPERATURA:
23-28°C

WODA:
pH 6,2 – 6,8 ; woda miękka najlepiej filtrowana przez torf. Ryby są wrażliwe na złe warunki, dlatego woda powinna być silnie filtrowana i regularnie podmieniana.

POKARM:
Gatunek mięsożerny. Należy karmić larwami owadów, ochotkowatych i tubifexem. Ryby można przyzwyczaić do pobierania pokarmów sztucznych w postaci płatków.

ROZMNAŻANIE:
Ikra składana na płaskich powierzchniach tj. dużych liściach lub kamieniach. Samica oczyszcza miejsce do złożenia ikry, a następnie broni jej aż do wylęgu. Wylęg następuje po około 48 godzinach. Należy karmić  larwami solowca.