Candidia barbata

Candidia barbata wymaga zbiornika o pojemności minimum 375 litrów. Lubi jasne oświetlenie i czystą, przejrzystą wodę. Dekoracje z kamieni, korzeni, kawałków drewna. Podłoże z ciemnego żwiru. Koniecznie musi być dobrze filtrowana i regularnie podmieniana. W akwarium należy obsadzić roślinami tył oraz boki akwarium, pozostawiając duże miejsca rybom do pływania.

POCHODZENIE:
Tajwan

WIELKOŚĆ:
15 cm

ZACHOWANIE:
Bardzo żywa i ruchliwa ryba. Łagodna, najlepiej trzymać z innymi spokojnymi gatunkami. Należy trzymać w stadzie nawet kilkudziesięciu osobników. Ryby wtedy najlepiej się czują i prezentują.

DYMORFIZM:
Samice w okresie tarła są grubsze od samców. 

TEMPERATURA:
18-21°C

WODA:
pH 6,5-7,5 ; twardość 5-15ºdGH ; woda powinna być krystalicznie czysta i regularnie podmieniana.

POKARM:
Chętnie przyjmowany żywy i suchy. Najlepiej karmić żywymi i mrożonymi larwami owadów, które są pobierana z toni wodnej.

ROZMNAŻANIE:
W naturze przystępuje do tarła wiosną. W warunkach akwariowych nie rozmnażana.