Tanakia himantegus

Wymaga zbiornika o pojemności minimum 120 litrów. Lubi jasne oświetlenie i czystą, przejrzystą wodę. Dekoracje z kamieni, korzeni, kawałków drewna. Podłoże z ciemnego żwiru. Koniecznie musi być dobrze filtrowana i regularnie podmieniana. W akwarium zalecana jest gęsta obsada roślin, ale również pozostawienie dużej przestrzeni do pływania. Część akwarium powinna być porośnięta roślinami o długich pędach, aby imitowały naturalne środowisko ryb. Wskazane są również rośliny pływające, które częściowo zaciemnią akwarium.

POCHODZENIE:
Tajwan, Chiny.

WIELKOŚĆ:
8 cm

ZACHOWANIE:
Bardzo żywa i ruchliwa ryba. Łagodna, najlepiej trzymać z innymi spokojnymi gatunkami. Należy trzymać w stadzie nawet kilkunastu osobników. Ryby wtedy najlepiej się czują i prezentują.

DYMORFIZM:
Samice w okresie tarła są grubsze od samców. 

TEMPERATURA:
21-25°C

WODA:
pH 6,5-7,5 ; twardość 5-15ºdGH ; woda powinna być krystalicznie czysta i regularnie podmieniana.

POKARM:
Chętnie przyjmowany żywy i suchy. Najlepiej karmić żywymi i mrożonymi larwami owadów, które są pobierana z toni wodnej.

ROZMNAŻANIE:
W warunkach akwariowych nie rozmnażana.