Xenotilapia sima

Xenotilapia sima powinien być trzymany w akwarium o długości minimum 120 cm. Podłoże powinno być z drobnego piasku. Dekoracje z kamieni, grot skalnych i skał, które stworzą rybom naturalne warunki. Akwarium powinno mieć duże otwarte powierzchnie piaszczystego podłoża. Podłoże powinno mieć co najmniej 5 cm głębokości, ponieważ ten gatunek lubi kopać. Woda musi być twarda i zasadowa.

POCHODZENIE:
Afryka – Endemiczny dla jeziora Tanganika. Występuje w dużych grupach na piaszczystych podłożach.

WIELKOŚĆ:
16,5 cm

ZACHOWANIE:
Xenotilapia sima to spokojny i płochliwy gatunek, który nie będzie dobrze konkurował z bardziej hałaśliwymi lub energicznymi rybami. Dobrymi towarzyszami są niektóre z spokojniejszych gatunków z jeziora Tanganika, takie jak Cyprichromis, Paracyprichromis i niektóre gatunki Lamprologus i Neolamprologus. Powinien być trzymany w małej grupie 6-10 ryb, ponieważ jest stadny, gdy nie odbywa tarła. Samce stają się terytorialne podczas rozrodu, a na jednego samca należy trzymać kilka samic.

DYMORFIZM:
Samce są większe niż samice i mają spiczaste płetwy grzbietowe i odbytowe. Są również zwykle ciemniejsze.

TEMPERATURA:
23-28°C

WODA:
pH 8.0-9.0 ; woda średnio twarda do twardej 10-25°H.

POKARM:
W naturze jest to gatunek, żywiący się głównie małymi bezkręgowcami, znajdowanymi przez „przesiewanie” kęsów piasku. W akwarium Xenotilapia sima przyjmuje większość oferowanych pokarmów, ale żywe i mrożone odmiany powinny stanowić większość diety. Żywi się prawie wyłącznie z podłoża, więc w akwarium z innymi rybami należy się upewnić się, że pokarm dociera do podłoża.

ROZMNAŻANIE:
Samiec wykopuje zagłębienie w jednym ze swoich terytoriów, które posłuży jako miejsce tarła. Będzie je prezentował i próbował zachęcić samicę do kopulacji. Gdy samica jest chętna, podpłynie do miejsca tarła i złoży tam swoje jaja, pozwalając samcowi na zapłodnienie ich przed podniesieniem ich do pyska. Samica będzie nosić potomstwo przez około 3 tygodnie, zanim wypuści wolno pływającą narybek. W tym okresie nie będzie pobierała pokarmu.

Xenotilapia sima
Xenotilapia sima