Zatoczek rogowy – Planorbarius corneus

OPIS:
Jest to gatunek dość powszechny w polskich akwariach. Planorbarius corneus posiada spłaszczoną bocznie muszlę.

POCHODZENIE:
W naturze jest dość powszechny w wodach stojących Azji i Europy. Zamieszkuje również polskie wody. Przebywa głowni w wolno płynących i stojących wodach.
WIELKOŚĆ:
3 cm, odmiana różowa zwykle nie przekracza 1,5 cm.
ZACHOWANIE:
Ślimak spokojny i nie wadzący innym mieszkańcom akwarium. Przebywa zwykle w strefie akwarium z dużą ilością roślinności.
TEMPERATURA:
16-28°C. Ślimaki dość łatwo przystosowują się do wysokich temperatur, dlatego mogą być również w akwariach tropikalnych.
WODA:
pH 6,5 – 7,5.
POKARM:
Głównie detrytus. Zjada martwe rośliny, ale żywe narusza tylko wtedy, gdy zabraknie mu innego pożywienia. W akwariach może być dokarmiany wszelkimi płatkami, tabletkami i granulatami roślinnymi.
ROZMNAŻANIE:
Warunkach akwariowych bardzo łatwo się rozmnaża. Są to obojnaki. Ślimaki w przekarmianych akwariach potrafią stać się szybko plagą, ponieważ duża dostępność pokarmu stymuluje je do szybkiego rozmnażania.