Centrarchus macropterus

Wymaga akwarium o pojemności minimum 200 litrów. Lubi jasne światło oraz czystą, dobrze natlenioną wodę. Podłoże żwirowate lub piaszczyste. Dekoracje z kamieni, skał i korzeni. Rybie należy zapewnić odpowiednio dużo miejsca do pływania, jednak zalecany jest częściowo gęsty porost roślin.

POCHODZENIE:
Ameryka Północna

WIELKOŚĆ:
18 cm 

ZACHOWANIE:
Dość terytorialna w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku. Zajmuje dolne partie zbiornika.

DYMORFIZM:
Samce większe i żywiej ubarwione, szczególnie w okresie tarła.  

TEMPERATURA:
20°C 

WODA:
pH 7.0 – woda średnio twarda.

POKARM:
Najlepiej karmić żywymi i mrożonymi larwami owadów. Ryby można przyzwyczaić do suchej paszy.

ROZMNAŻANIE:
Ikra rozsiewana wśród roślin.