Archoplites interruptus

Wymaga akwarium o pojemności minimum 1000 litrów. Lubi jasne światło oraz czystą, dobrze natlenioną wodę. Podłoże żwirowate lub piaszczyste. Dekoracje z kamieni, skał i korzeni. Rybie należy zapewnić odpowiednio dużo miejsca do pływania, jednak zalecany jest częściowo gęsty porost roślin.

POCHODZENIE:
Ameryka Północna

WIELKOŚĆ:
60 cm 

ZACHOWANIE:
Dość terytorialna w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku. Zajmuje dolne partie zbiornika.

DYMORFIZM:
Samce większe i żywiej ubarwione, szczególnie w okresie tarła. 

TEMPERATURA:
20°C 

WODA:
pH 7 – woda średnio twarda.

POKARM:
Dieta złożona z żywych ryb.

ROZMNAŻANIE:
Nie rozmnażany w akwariach.