Szczupieńczyk sześciopręgi – Epiplatys sexfasciatus

OPIS:
Wymaga zbiornika o długości co najmniej 60cm. Najlepiej  boki zbiornika gęsto obsadzić roślinnością, pośrodku pozostawiając dużo miejsca do pływania. Dekoracje z kamieni i lignitów. Zbiornik należy częściowo zaciemnić pływającymi po powierzchni roślinami. Jako podłoże najlepiej zastosować drobny, ciemny żwir.

POCHODZENIE:
Afryka zachodnia – od Togo do ujścia Kongo
WIELKOŚĆ:
11cm 
ZACHOWANIE:
Dość agresywna ryba w stosunku do samców tego samego gatunku. Dlatego najlepiej trzymać jednego samca z kilkoma samicami.
DYMORFIZM:
Samiec żywiej ubarwiony z trochę dłuższą płetwą ogonową.
TEMPERATURA:
22-28ºC
WODA:
pH 6,5-7,0 , woda miękka do średnio twardej. Odświeżać ją należy często, ale w małej ilości, ponieważ ryba jest bardzo wrażliwa na nagłe zmiany parametrów wody.
POKARM:
Najlepiej karmić żywymi i mrożonymi larwami owadów.
ROZMNAŻANIE:
Temperatura 24-26*C. Niski poziom wody 10 – 20cm. Należy zdezynfekować akwarium, ponieważ narybek jest wrażliwy na infekcje bakteryjne. Tarło odbywa się wśród gęstej roślinności lub na mchu jawajskim. Samica składa codziennie po kilka – kilkanaście ziaren ikry. W tym czasie najlepiej obficie karmić ryby, ponieważ inaczej mogą zjadać ikrę. Wylęg następuje po około 14 dniach. Larwy mają około 5mm. Karmimy drobnym żywym pokarmem – oczlikami, larwami solowca i nicieniami mikro. Po niecałym miesiącu młode można już karmić siekanymi larwami owadów. Młode szybko rosną.