Exoglossum maxilingua

Wymaga zbiornika o pojemności najmniej 150 litrów. Podłoże z drobnego żwiru lub piaszczyste. Lubi jasne oświetlenie i czystą, przejrzystą wodę.   Dekoracje zbiornika kamieni.

POCHODZENIE:
Ameryka północna

WIELKOŚĆ:
14 cm 

ZACHOWANIE:
Bardzo żywa i ruchliwa ryba. Zajmuje wszystkie partie wody.

DYMORFIZM:
Brak danych

TEMPERATURA:
15°C  

WODA:
pH 7 – woda średnio twarda.

POKARM:
Mrożony i suchy jest chętnie przyjmowany.

ROZMNAŻANIE:
Nie rozmnażany w akwarium. Ikra rozsiewana po podłożu.