Anostomus plicatus

Wymaga zbiornika o długości co najmniej 100cm. Ryba pływa ukośnie w akwarium. Przybiera normalną pozycję tylko kiedy jest podniecona. Wymaga gęsto zarośniętego zbiornika, jak również dużo przestrzeni do pływania.  Podłoże żwirowate. Potrzebuje również dużą ilość kryjówek z kamieni i korzeni. Zalecane jest trzymanie z większymi gatunkami ryb. Dekoracje z kamieni, korzeni i lignitów.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa – Dorzecze Amazonki, Gujana

WIELKOŚĆ:
27 cm 

DYMORFIZM:
Brak wyraźnych różnic. 

ZACHOWANIE:
Żywa, ryba. Czasami w zbyt małym zbiorniku agresywna ryba w stosunku do osobników własnego gatunku. 

TEMPERATURA:
24-28°C

WODA:
pH 6.5 ; woda miękka do twardej. 

POKARM:
Gatunek wszystkożerny. Chętnie przyjmuje pokarmy żywe, mrożone i suszone. Najlepiej karmić skorupiakami i larwami owadów.

ROZMNAŻANIE:
Nie rozmnażany w akwariach.