Belontia signata – Beloncja cejlońska

Wymaga gęstej obsady roślin. również pływających na powierzchni oraz dużo kryjówek z kamieni i korzeni. Zbiornik częściowo zaciemniamy i dobrze zakrywamy, ponieważ ryba potrafi łatwo z niego wyskoczyć. Akwarium Belontia signata dla powinno być długości najmniej 120 cm. Najlepiej byłoby użyć miękkiego, piaszczystego podłoża, chociaż nie jest to konieczne.

POCHODZENIE:
Gatunek Belontia signata jest endemiczny dla Sri Lanki, gdzie występuje w środkowych i południowych systemach rzecznych, w tym w dorzeczach Mahaweli, Kelani, Kalu i Nilwala. Gatunek ten zamieszkuje głównie płytkie, zalesione strumienie zawierające czystą wodę oraz podłoża z piasku i małych skał. Wydaje się, że preferuje wolniejsze odcinki i często występuje wśród marginalnych korzeni drzew lub roślinności.

WIELKOŚĆ:
10-12 cm 

DYMORFIZM:
W pełni dorosłe samce są zauważalnie większe i mają bardziej wydłużone niesparowane płetwy. Ponadto rozwijają dłuższe nitkowate przedłużenia promieni płetw ogonowych.

ZACHOWANIE:
Niezgodna ryba, skora do gonitw. Najlepiej unikać łączenia jej z mniejszymi gatunkami, ponieważ mogą być potraktowane jako pokarm.

TEMPERATURA:
20-27°C 

WODA:
pH: 6.0-7.5

POKARM:
Przede wszystkim mięsożerne i najwyraźniej żywi się głównie bezkręgowcami i mięczakami w naturze. W akwarium pobiera się większe żywe i mrożone pokarmy, takie jak dżdżownice lub skorupiaki, a większość osobników nauczy się również akceptować suszone pokarmy, przy czym produkty w postaci granulatu są ogólnie bardziej preferowane niż pokarmy w płątkach. Mniejsze pokarmy, takie jak larwy ochotkowatych (bloodworm) lub artemia są akceptowane przez mniejsze okazy, ale mogą być ignorowane przez dorosłe egzemplarze.

ROZMNAŻANIE:
Temp. 28°C. Niski poziom wody. Samiec mocno napastuje samicę, dlatego zbiornik tarliskowy należy gęsto obsadzić roślinnością i zaopatrzyć go w kryjówki z korzeni i kamieni. Samiec zwykle buduje pieniste gniazdo przy powierzchni, ale zdarza się że tego nie robi i ikra swobodnie pływa pod powierzchnią. 

SYNONIMY:
Polyacanthus signatus Günther, 1861
Macropodus signatus (Günther, 1861)
Belontia signata jonklaasi Benl & Terofal, 1975

Belontia signata
Foto: Klaus Rudloff ; Wikipedia
Belontia signata