Oreochromis tanganicae

Oreochromis tanganicae wymaga akwarium o długości minimum 200 cm. Podłoże z piasku. Zbiornik powinien obfitować w kryjówki skalne. Akwarium powinno być jasno oświetlone. Z roślin w akwarium należy zrezygnować, ponieważ ryby je zjedzą. Jako dekoracje powinny być użyte kamienie, skały, otoczaki.

POCHODZENIE:
Afryka – Endemiczny dla jeziora Tanganika. Zamieszkuje ujścia rzek i linie brzegowe jeziora.

WIELKOŚĆ:
42 cm 

ZACHOWANIE:
To gatunek mało agresywny i spokojny. Nie należy go jednak łączyć z mniejszymi rybami, które będę potraktowane jako pokarm.

DYMORFIZM:
Samce Oreochromis tanganicae są większe i bardziej kolorowe niż samice. W miarę dojrzewania rozwijają również dłuższe płetwy grzbietowe i odbytowe.

TEMPERATURA:
26-29°C

WODA:
pH 7.5-9.0 ; woda średnio twarda do twardej 8-25°H. Silnie filtrowana i napowietrzana.

POKARM:
Gatunek wszystkożerny. Przyjmuje mrożone, żywe i granulowane pokarmy. W diecie należy uwzględnić dodatek pokarmów roślinnych.

ROZMNAŻANIE:
Nie stwierdzono, aby rozmnożenie Oreochromis tanganicae zostało osiągnięte w akwariach. W naturze ryby rozmnażają się wokół piaszczystych plaż, najprawdopodobniej podobnie jak inne duże gatunki Oreochromis, takie jak O. mossambicus i O. niloticus. Wiadomo, że samce nie odgrywają żadnej roli w opiece nad lęgiem, ale samica jest bardzo dobrą matką, broniącą potomstwa przez kilka tygodni po tym, jak wypłyną na wolność.

SYNONIMY:
Chromis tanganicae Günther, 1894
Neotilapia tanganicae (Günther, 1894)
Petrochromis tanganicae (Günther, 1894)
Sarotherodon tanganicae (Günther, 1894)
Tilapia tanganicae (Günther, 1894)
Petrochromis tanganaicae (Günther, 1894)
Petrochromis andersonii Boulenger, 1901
Neotilapia andersonii (Boulenger, 1901)

Oreochromis tanganicae
Oreochromis tanganicae
Foto Wikipedia
Oreochromis tanganicae