Lamprologus lemairii

Lamprologus lemairii powinien być trzymany w akwarium o długości minimum 120 cm. Podłoże powinno być z drobnego piasku. Dekoracje z kamieni, grot skalnych i skał, które stworzą rybom naturalne warunki. Akwarium powinno mieć duże otwarte powierzchnie piaszczystego podłoża. Woda musi być twarda i zasadowa.

POCHODZENIE:
Afryka – Endemiczny dla jeziora Tanganika. Gatunek ten nie ma określonego siedliska, choć najczęściej spotyka się go wokół brzegów jeziora.

WIELKOŚĆ:
25 cm

ZACHOWANIE:
Lamprologus lemairii powinien być trzymany tylko z wytrzymałymi gatunkami, zbyt dużymi, aby można je było uznać za pokarm. Odpowiednie współlokatorzy obejmują Frontosa, Benthochromis tricoti i inne duże gatunki. Jest z natury samotnikiem i dlatego powinien być trzymany w akwarium jako samotny okaz.

DYMORFIZM:
Brak widocznego.

TEMPERATURA:
23-27°C

WODA:
pH 7.5-9.0 ; woda średnio twarda do twardej 10-25°H.

POKARM:
Z natury jest gatunkiem wyłącznie rybożernym, ale nie ma potrzeby karmienia żywymi rybami w akwariach, ponieważ chętnie przyjmuje również martwe pokarmy.

ROZMNAŻANIE:
Nie był hodowany w niewoli, ale wiadomo, że w naturze rozmnaża się w jaskiniach.

Lamprologus lemairii