Piękniczka błekitnooka – Priapella intermedia

Akwarium o długości najmniej 50cm. Podłoże z drobnego żwiru lub piasku. Zbiornik powinien być jasno oświetlony. Akwarium powinno być gęsto zarośnięte roślinami, które stworzą naturalne kryjówki dla ryb. Dekoracje z korzeni i kamieni.

POCHODZENIE:
Meksyk

WIELKOŚĆ:
Samce 5cm, samice 7 cm

ZACHOWANIE:
Łagodna, spokojna ryba. zalecane jest trzymanie w akwarium jednogatunkowym.

DYMORFIZM:
Samce zdecydowanie mniejsze od samic. Samce wielkość 5cm, samice 7cm. Samice pełniejsze. Płetwa odbytowa samca przekształcona w długie gonopodium.

TEMPERATURA:
24-26°C

WODA:
pH 7,4-9,6 ; woda miękka do twardej. Woda powinna być często podmieniana w ilości 30-40% co tydzień.

POKARM:
Wszystkożerna. Zarówno żywy, mrożony jak i suchy pokarm jest chętnie przyjmowany.

ROZMNAŻANIE:
Zbiornik powinien być o krystalicznie czystej wodzie. Wymagana bardzo gęsta obsada drobno-pierzastych roślin. Ryba jajo-żyworodna. Samiec zapładnia samicę za pomocą gonopodium. Ciąża samicy trwa około  28 dni. Jednorazowo samica rodzi kilka do kilkunastu sztuk narybku. Młode są małe i ukrywają się od razu wśród roślinności. Po 2 dniach zaczynają pływać w poszukiwaniu pokarmu. Należy karmić larwami solowca i pylistą, suchą paszą.

Fot. Aqualog.de
Ryby w naturalnym środowisku