Gephyrochromis moorii

Zbiornik o długości najmniej 100 cm. Podłoże piaszczyste lub żwirowe. Dekoracje z kamieni i grot skalnych. Zaleca się trzymanie w stadzie gdzie na 1 samca przypadają 2-3 samice.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Malawi

WIELKOŚĆ:
10 cm

ZACHOWANIE:
Spokojna ryba. Nie jest terytorialna w stosunku do przedstawicieli innych jak i tego samego gatunku.

DYMORFIZM:
Samce większe od samic i intensywniej ubarwione.

TEMPERATURA:
24-27ºC

WODA:
pH 8.0-8.2 ; woda średnio twarda do twardej. Wymagana silna filtracja.

POKARM:
Pokarm głównie roślinny, uzupełniany o pokarmy mięsne – skorupiaki – oczlik, dafnia, artemia. Główny pokarm powinny stanowić glony na bazie spiruliny. Ryby bez problemu można przyzwyczaić do pokarmów sztucznych w postaci płatków i granulatów.

ROZMNAŻANIE:
Tarło w dołku wykopanym w podłożu, które przygotowuje samiec. Ikra inkubowana w pysku samicy. Inkubacja trwa około 21 dni. Po tym czasie młode są wypuszczane. Rodzice troskliwie opiekują się potomstwem.

Samiec
Samica