Gephyrochromis lawsi

OPIS:
Zbiornik o długości najmniej 100 cm. Podłoże piaszczyste lub żwirowe. Dekoracje z kamieni i grot skalnych. Zaleca się trzymanie w stadzie gdzie na 1 samca przypadają 2-3 samice. Dekoracje z kamieni i skał. Podłoże z dobrze przepłukanego piasku lub drobnego żwiru.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Malawi
WIELKOŚĆ:
10 cm
ZACHOWANIE:
Spokojna ryba. Nie jest terytorialna w stosunku do przedstawicieli innych jak i tego samego gatunku. Nadaje się do obsady innych łagodnych pyszczaków.
DYMORFIZM:
Samce większe od samic i intensywniej ubarwione.
TEMPERATURA:
24-27ºC
WODA:
pH 8,0-8,2 ; woda średnio twarda do twardej. Wymagana silna filtracja.
POKARM:
Pokarm głównie roślinny, uzupełniany o pokarmy mięsne – skorupiaki – oczlik, dafnia, artemia. Główny pokarm powinny stanowić glony na bazie spiruliny. Ryby bez problemu można przyzwyczaić do pokarmów sztucznych w postaci płatków i granulatów.
ROZMNAŻANIE:
Tarło w dołku wykopanym w podłożu, które przygotowuje samiec. Ikra inkubowana w pysku samicy. Inkubacja trwa około 21 dni. Po tym czasie młode są wypuszczane. Rodzice troskliwie opiekują się potomstwem.