Lethrinops furcifer

OPIS:
Wymaga dużego zbiornika, co najmniej 120 cm długości. Podłoże z drobnego piasku. Dekoracje z kamieni tworzących groty skalne. Należy zapewnić odpowiednią ilość kryjówek w postaci grot skalnych.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Malawi
WIELKOŚĆ:
19cm 
ZACHOWANIE:
Gatunek agresywny. Najlepiej trzymać kilka egzemplarzy w proporcjach 1 samiec z kilkoma samicami. 
DYMORFIZM:
Samiec większy i intensywniej ubarwiony. Samica srebrna, samiec bladoniebieski.
TEMPERATURA:
28ºC
WODA:
pH 8,0-8,2 ; woda twarda do bardzo twardej.
POKARM:
Pochodzenia zwierzęcego, najlepiej karmić żywymi i mrożonymi larwami owadów i skrobanym sercem wołowym.
ROZMNAŻANIE:
Samica inkubuje ikrę w pysku przez około 21-28 dni. Samica przez czas inkubacji nie pobiera pokarmu. Po wypuszczeniu młode są zdolne do samodzielnego pobierania pokarmu. Rodzice troskliwie opiekują się potomstwem. Młode należy karmić artemią i larwami owadów. Odpowiednio karmione młode szybko rosną.