Hemichromis lifalili – Czerwieniak kongijski

Hemichromis lifalili wymaga akwarium o pojemności minimum 70 litrów. W zbiorniku należy zapewnić dużą ilość kryjówek, aby rozproszyć agresję ryb i zapewnić im schronienie. Jako dekoracje mogą posłużyć kamienie, skały, odwrócone doniczki gliniane, korzenie oraz geste obsadzenie roślinami części zbiornika. Rośliny natomiast należy dobrze umiejscowić w podłożu oraz `zabezpieczyć je kamieniami, ponieważ Hemichromis bimaculatus kopią w podłożu i mogą bez problemów rośliny wykopać. Woda musi mieć wydają filtrację i powinna być dobrze natleniona.

POCHODZENIE:
Afryka: gatunek jest endemiczny dla Demokratycznej Republiki Konga. Zamieszkuje nieruchome i wolno płynące strumienie i dopływy. Mimo ich powolnego charakteru są one zwykle bogate w tlen.

WIELKOŚĆ:
10 cm

ZACHOWANIE:
Hemichromis lifalili to gatunek terytorialny, który podczas tarła staje się niezwykle agresywny. Może być trzymany z większymi afrykańskimi pielęgnicami, ale najlepiej sprawdza się trzymanie go w zbiorniku gatunkowym.

DYMORFIZM:
Słabo zaznaczony i trudny do zauważenia. Samce są nieznacznie intensywniej ubarwione niż samice.

TEMPERATURA:
24-28ºC

WODA:
pH 6.0-7.8 ; woda średnio twarda 10-18°H. Należy ją silnie napowietrzać i filtrować.

POKARM:
Hemichromis lifalili nie jest gatunkiem wybrednym i zjada wszelkie oferowane pokarmy. Rybom należy zapewnić w diecie dodatek pokarmów roślinnych.

ROZMNAŻANIE:
Ryby staja się niezwykle agresywne w czasie tarła. Są w stanie zabić innych mieszkańców akwarium oraz atakować rękę akwarysty. Dobrana para na miejsce tarła wybiera zazwyczaj półkę skalną, ceramiczną doniczkę lub kamień. Samiec skrupulatnie oczyszcza miejsce tarła na którym składane jest nawet 600 ziaren ikry. Jaja wylęgają się w ciągu około 48-72 godzin iw tym czasie samiec będzie bronił miejsca tarła, podczas gdy samica zajmuje się jajami. W tym miejscu może wystąpić pewna zamiana ról. Również w tym okresie para wykopuje kilka płytkich zagłębień w podłożu wokół miejsca tarła.

Po wykluciu się jaj samica przenosi cały wylęg do jednego z tych dołków. Zazwyczaj są one przenoszone kilka razy, zanim zaczną swobodnie pływać, co zwykle następuje po kolejnych 24 godzinach. W tym momencie można je karmić larwami solowca, nicieniami mikro i innym, drobnym pokarmem. Opieka rodzicielska nad lęgami trwa zwykle około miesiąca, po czym narybek należy usunąć, ponieważ rodzice mogą ponownie rozpocząć tarło.

Hemichromis lifalili
Foto. Hristo Hristov
Hemichromis lifalili
Foto. amazonios.gr
Hemichromis lifalili