Anomalochromis thomasi – Barwniak Thomasa

Zbiornik dla Anomalochromis thomasi powinien mieć minimum 80 cm szerokości. Podłoże z drobnego żwiru. Zalecana częściowa obsada roślinami, jak również rośliny pływające, które zaciemnią częściowo akwarium. Akwarium powinno zawierać płaskie kamienie pełniące funkcję tarlisk oraz wiele kryjówek. Można użyć jaskiń glinianych, korzeni i kawałków drewna.

POCHODZENIE:
Sierra Leone, Gwinei i Liberii. Zamieszkuje potoki leśne, charakteryzujące się dużą ilością nawisu roślinności. Woda często ma kolor herbaty i jest mocno poplamiona garbnikami z rozkładającej się materii organicznej.

WIELKOŚĆ:
7-8 cm

ZACHOWANIE:
Bardzo spokojna jak na pielęgnicę, ale jest terytorialna podczas tarła. Nie daj się skusić, aby trzymać go z bardzo żywotnymi gatunkami, ponieważ Anomalochromis thomasi jest nieśmiałą rybką. Dobrymi współtowarzyszami akwarium są afrykańskie pielęgnice karłowate. Gatunek najlepiej trzymać w małym stadzie.

DYMORFIZM:
Samce są większe niż samice i mają mniej wyraźne czarne znaczenia. Samice są wyraźnie okrągłe w brzuchu, gdy są pełne jaj.

TEMPERATURA:
23-27ºC

WODA:
pH 5.5-7.5 ; woda miękka do średnio twardej.

POKARM:
Mięsny. Anomalochromis thomasi najchętniej przyjmuje mrożone lub żywe pokarmy (larwy ochotki, komarów). Jednak można go przyzwyczaić do suchej paszy.

ROZMNAŻANIE:
Podobnie jak w przypadku większości pielęgnic, najlepszym sposobem na uzyskanie pary jest kupienie grupy 6 lub więcej młodych ryb i hodowanie ich razem, co pozwoli na naturalne tworzenie się par. Zbiornik tarliskowy o pojemności minimum 80 litrów. Podłoże z drobnego żwiru. Temperatura 28ºC. Akwarium powinno być wyposażone w doniczki lub łupiny orzecha kokosowego, ułożone na dnie Posłużą one za miejsce do złożenia ikry. Samica składa do 100 ziaren ikry. Wylęg następuje po 2-3 dniach. Przez następne 4-5 dni pozostaje w gnieździe (doniczka, łupina orzecha). Po tym czasie należy karmić drobnym planktonem i pylistą, suchą paszą. Rodzice troskliwie opiekują się ikrą i wylęgiem. Młode szybko rosną.

SYNONIMY:
Haplochromis thomasi (Boulenger, 1915)
Hemichromis thomasi (Boulenger, 1915)
Paratilapia thomasi Boulenger, 1915
Pelmatochromis thomasi (Boulenger, 1915)

Anomalochromis thomasi
Barwniak Thomasa