Diodogorgia spp.

Jeden z trudniejszych koralowców niefotosyntezujących. Wymaga regularnego i częstego karmienia oraz ograniczonej ilości światła. Ważny jest również dość duży przepływ wody.

Pochodzenie: Indopacyfik
Oświetlenie: słabe
Cyrkulacja: średnia – mocna
Inne: wymaga regularnego karmienia: drobny suchy pokarm, larwy artemii, oczliki, plankton, rozwielitki. Specjalista pokarmowy!