Gobiodon citrinus

Gobiodon citrinus należy do babek koralowych, które nazwę zawdzięczają miejscu swego bytowania, zamieszkują bowiem głównie koralowce twarde z rodzaju Acropora i Pocillopora. Spędzają w nich większość swojego życia, oddalając się jedynie po to, by zapolować na przepływający plankton. Ryby te osiągają mniej więcej od 3 do 6 cm. Babki bronią swoich gospodarzy, więc związek ten można nazwać symbiozą – nawet pomimo tego, że rybki często wykradają pokarm z polipów korala, a podczas składania ikry niszczą żywą tkankę bezkręgowca. Uszkodzenia te są jednak tak niewielkie, że zdrowy koral bez trudu uzupełni braki.

Pochodzenie: Indopacyfik, Morze Czerwone, Pacyfik zachodni, Samoa, Wielka Rafa Koralowa
Wielkość: do 6 cm.
Minimalna wielkość akwarium: 50 litrów.
Pokarm: artemia, drobny suchy pokarm, ikra langust, larwy komarów, mrożony pokarm , mysis, rozwielitki, suchy pokarm.

Gobiodon citrinus
Gobiodon citrinus