Odontanthias borbonius

Odontanthias borbonius to rzadko spotykany gatunek, w naturze żyje na większych głębokościach i takie też warunki powinniśmy zapewnić mu w akwarium: w zbiorniku powinno być sporo kryjówek utworzonych w zakamarkach żywej skały. Jeśli planujemy trzymanie więcej niż jednego osobnika, należy wpuścić je razem. Żyją w haremach złożonych ze stada samic i jednego samca, jeżeli on padnie, największa z samic zmienia płeć i zastępuje go. Powinno karmić się je jak najczęściej niewielkimi porcjami.

Pochodzenie: Afryka Poludniowa, Indopacyfik, Japonia, Madagaskar, Mauritius, Pacyfik zachodni, Palau
Wielkość: do 15 cm.
Temperament: spokojna.
Minimalna wielkość akwarium: 550 litrów.
Pokarm: artemia, ikra homara, czerwony i zielony plankton, mikroplankton, rozwielitki, pokarmy suche.