Pseudanthias parvirostris

Pseudanthias parvirostris należy do rodziny strzępielowatych. W naturze żyje na większych głębokościach, takie też warunki powinniśmy zapewnić mu w akwarium: w zbiorniku powinno być sporo kryjówek utworzonych w zakamarkach żywej skały. Jeśli planujemy trzymanie więcej niż jednego osobnika, należy wpuścić je razem. Żyją w haremach złożonych ze stada samic i jednego samca, jeżeli on padnie, największa z samic zmienia płeć i zastępuje go. Ryby te powinno karmić się jak najczęściej niewielkimi porcjami.

Pochodzenie: Filipiny, Indopacyfik, Mauritius, Pacyfik zachodni, Palau, Wyspy Salomona
Wielkość: do 7 cm.
Temperament: spokojna.
Minimalna wielkość akwarium: 450 litrów.
Pokarm: artemia, ikra homara, czerwony i zielony plankton, mikroplankton, rozwielitki, pokarmy suche.