KIRYS to nie jest denna ryba! – Magia Akwarystyki

Filmik o pociesznej rybce zwanej kirysem.