Wyhodować największą rybę Amazonki

Dzięki nowej metodzie ustalania płci, możliwe będzie skuteczniejsze odnowienie populacji i hodowla największej ryby Amazonki – informuje serwis “AlphaGalileo”.

W Amazonce i jej dopływach występuje około 2500 gatunków ryb, czyli jedna dziesiąta wszystkich gatunków ryb słodkowodnych naszej planety. Żyje tu również jedna z największych ryb słodkowodnych świata – Arapaima gigas. Niektóre osobniki mogą osiągać ponad 4 m długości i wagę 200 kg.

Arapaima, na skutek przełowienia i kłusownictwa, trafiła na Czerwoną Listę Zagrożonych Gatunków. Podejmowane są próby jej hodowli. Niestety, poza okresem reprodukcji właściwie niemożliwe jest odróżnienie płci osobników po ich wyglądzie, co jest poważnym utrudnieniem dla hodowców. Naukowcy francuscy i peruwiańscy opracowali teraz nową, praktycznie nieinwazyjną metodę określania płci, opartą na analizie niewielkiej próbki krwi.

Metoda umożliwia ustalenie ze 100-procentową pewnością płci 30 gatunków ryb. Badanie polega na pomiarze poziomu hormonu 17-beta estradiolu, który występuje w większym stężeniu u samic, oraz 11-ketotestosteronu, którego jest więcej u samców. Dzięki nowej technice można będzie wspomóc program hodowli i reintrodukcji ryby, a także jej monitoring w naturalnym środowisku.

Mimo ścisłej regulacji połowów, ciągle wzrasta zapotrzebowanie na mięso arapaimy, dlatego podejmowane są próby hodowania jej na specjalnych farmach wzdłuż peruwiańskiej i brazylijskiej części Amazonki. Trudności hodowlane związane są ze zwyczajami arapaimy. Jest to ryba drapieżna, pilnująca swego terytorium. Buduje gniazda, których strzeże przed intruzami. W wyniku tego w celu hodowli ryby trzeba zakładać dość rozległe sztuczne stawy, w których można wydzielić duże terytoria.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce