Zmiany w akwarium dla hypancistrusów #131. AkwaGadka

Małe zmiany w akwarium dla L-201 oraz plany na przyszłość odnośnie fishroomu.