Promienniczka Ladigesa – Marosatherina ladigesi

Marosatherina ladigesi wymaga zbiornika o pojemności minimum60 25 litrów dla kilku egzemplarzy. Dla większej ilości ryb należy przygotować odpowiednio większe akwarium.  Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwirku, ryby najlepiej prezentują się na podłożu o ciemnej barwie. Zbiornik częściowo należy gęsto roślinnością, która stworzy półcień w akwarium. Wysoka jakość wody ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu tego gatunku, dlatego zaleca się cotygodniowe częściowe podmiany wody. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie wymaga dodawania soli do wody, chociaż toleruje łagodne warunki słonawe.

Gatunek ten przez wiele lat należał do rodzaju Telmatherina i nadal jest wymieniony jako taki w większości dostępnej literatury. W rzeczywistości jest to jedyny gatunek z rodzaju Marosatherina. Niestety, został przełowiony na potrzeby handlu akwariowego w jego rodzimych wodach i jest wymieniony jako „wrażliwy” na czerwonej liście gatunków zagrożonych IUCN.

POCHODZENIE:
Wyspa Sulawesi (dawniej znana jako Celebes, stąd potoczna nazwa ryby), Indonezja. Zamieszkuje czyste, wolno płynące strumienie.

WIELKOŚĆ:
8 cm

ZACHOWANIE:
Spokojny i nieagresywny gatunek. Najlepiej czuje i prezentuje się w stadzie nawet kilkunastu egzemplarzy. W akwarium stado powinno być ze zdecydowaną przeważającą ilością samic. Zajmuje wszystkie partie zbiornika. Gatunek jest dość skoczny, zatem akwarium powinno być szczelnie przykryte. może być dość płochliwa i radzi sobie znacznie lepiej, gdy jest trzymana w ławicy co najmniej 6-8, a najlepiej większej. Samce będą również zachęcane do pokazania swoich najlepszych kolorów w towarzystwie współplemieńców.

DYMORFIZM:
Samce są bardziej kolorowe i rozwijają piękne przedłużenia drugich płetw grzbietowych i odbytowych.

TEMPERATURA:
25-29°C

WODA:
pH. 4.5-7.5, miękka do średnio twardej. Konieczna jest wydajna filtracja biologiczna oraz regularne podmiany wody, ponieważ ryba jest bardzo wrażliwa na złe parametry wody.

POKARM:
Drobne larwy owadów i skorupiaki. Przyjmuje chętnie zarówno żywy, jak i mrożony pokarm. Ryby bez problemu można przyzwyczaić do pokarmów suchych.

ROZMNAŻANIE:
Tarło może odbyć się bez problemu w akwarium ogólnym.  Samiec w okresie tarła prowadzi intensywne zaloty goniąc samice i prezentując  nastroszone płetwy. Zbiornik powinien być wypełniony drobnolistnymi roślinami, takimi jak mech jawajski Ikra składana jest na mchu lub roślinności wodnej. Para będzie się tarła przez kilka tygodni, składając codziennie partię jaj. Są one przymocowane do powierzchni roślin za pomocą małej nitki. Dorosłe osobniki mają tendencję do zjadania ikry, dlatego dobrze jest codziennie sprawdzać jaka i przenosić je do oddzielnego akwarium. Jaja wylęgają się w ciągu 5–10 dni, w zależności od temperatury, a minimalny narybek początkowo wymaga pokarmu typu pierwotniaki.

Marosatherina ladigesi
Marosatherina ladigesi