Xyrauchen texanus

OPIS:
Wymaga akwarium o pojemności minimum 1000 litrów. Lubi jasne światło oraz czystą, dobrze natlenioną wodę. Podłoże żwirowate lub piaszczyste. Dekoracje z kamieni, skał i korzeni. Rybie należy zapewnić odpowiednio dużo miejsca do pływania.

POCHODZENIE:
Ameryka północna
WIELKOŚĆ:
91 cm 
ZACHOWANIE:
Dość terytorialna w stosunku do przedstawicieli własnego gatunku. Zajmuje dolne partie zbiornika.
DYMORFIZM:
Samica większa i pełniejsza. 
TEMPERATURA:
20°C 
WODA:
pH 7 – woda średnio twarda.
POKARM:
Najlepiej karmić żywymi i mrożonymi larwami owadów.
ROZMNAŻANIE:
Ikra składana na dnie lub przyklejana do kamieni. Rodzice nie opiekują się potomstwem.

Fot. calfish.ucdavis.edu