Mastacembelus erythrofaenia

OPIS:
Wymaga zbiornika o długości najmniej 200cm. Podłoże powinno być z zaokrąglonego żwiru o grubości minimum 15cm. Dekoracje z korzeni, kamieni i kawałków drewna. Zbiornik powinien obfitować w dużą ilość kryjówek w postaci szczelin i zakamarków. Akwarium należy szczelnie przykryć, ponieważ ryby potrafią się wydostać z nieszczelnego zbiornika. Obsada roślin po bokach i z tyłu akwarium. Najlepiej aby były mocno ukorzenione i dodatkowo umocnione kamieniami.

POCHODZENIE:
Spotykany na Półwyspie Indochińskim (Wietnam,Laos, Tajlandia).
WIELKOŚĆ:
W naturze nawet 100cm. W warunkach akwariowych zwykle o wiele mniejsze.
ZACHOWANIE:
Spokojna, łagodna ryba. Odpowiednia do zespołu łagodnych gatunków. Przebywa w przydennej strefie akwarium. Najbardziej aktywna nocą. Z upodobaniem zakopuje się w podłożu. Zwykle w akwarium widać jedynie głowę wystającą ze żwiru. Ryby wykazują agresję wewnątrzgatunkową, dlatego należy trzymać w zbiorniku pojedyncze egzemplarze.
DYMORFIZM:
Brak widocznego.
TEMPERATURA:
24-28ºC
WODA:
pH 6,0-7,0 ; woda miękka do średnio twardej, twardość ogólna 3-15ºdGH.
POKARM:
Pokarm pochodzenia zwierzęcego. Należy karmić żywimy i mrożonymi larwami owadów. Pokarmy suche nie są przyjmowane. Pokarm brany z dna.
ROZMNAŻANIE:
Gatunek nie rozmnażany w niewoli.