Cyprinella lutrensis

Lubi jasne oświetlenie i czystą, przejrzystą wodę. Zbiornik powinien być gęsto po bokach obsadzony roślinami, lecz po środku należy zostawić znaczną częścią do swobodnego pływania.  Dekoracje zbiornika z korzeni, kamieni. Akwarium powinno być jak najdłuższe oraz szczelnie przykryte. Niezbędne jest silne napowietrzanie wody w akwarium oraz wydajna filtracja. Zaleca się częste oraz obfite podmiany wody, przynajmniej raz w tygodniu.

POCHODZENIE:
Ameryka Północna – dorzecze Missisipi i Rio Grande.

WIELKOŚĆ:
7-9 cm 

ZACHOWANIE:
Bardzo żywa i ruchliwa ryba. Łagodna, najlepiej trzymać z innymi spokojnymi gatunkami. Należy trzymać w stadzie w którym czuje się najlepiej i dopiero w większej liczbie pokazuje swoje całe piękno.

DYMORFIZM:
Samiec mniejszy i smuklejszy.  Dodatkowo samce posiadają żywsze kolory ubarwienia oraz ciemno zakończoną płetwę grzbietową. W okresie tarła samce posiadają dodatkowo wysypkę tarłową, a samice stają się widocznie grubsze.

TEMPERATURA:
15-25°C  

WODA:
pH 6,5-7,5, twardość 10-20°dGH

POKARM:
W naturze ryby żywią się larwami owadów i glonami. W akwariach chętnie przyjmują mrożone i suche pokarmy. Niezbędny w ich diecie jest duży dodatek pokarmów roślinnych.

ROZMNAŻANIE:
Ikra rozsiewana po podłożu.