Copeina guttata

Ryby wymagają akwarium o długości najmniej 70cm. Podłoże piaszczyste. Dekoracje z kamieni, korzeni i lignitów. Zbiornik powinien być gęsto obsadzony roślinami. Woda w akwarium powinna mieć duży prąd, który w części odtworzy naturalne środowisko ryb.

POCHODZENIE: 
Ameryka Południowa – Brazylia

WIELKOŚĆ: 
15 cm. 

DYMORFIZM:
Samce są większe i mają ostro zakończone promienie płetw. Samiec żywiej ubarwiony.

ZACHOWANIE: 
Towarzyska ryba, ale skora do gonitw. Najlepiej trzymać stadko złożone z kilku osobników.

TEMPERATURA:
23-25°C

WODA:
pH 6,2 – 6,8 ; woda miękka Ryby są wrażliwe na złe warunki, dlatego woda powinna być silnie filtrowana i regularnie podmieniana.

POKARM:
Gatunek mięsożerny. Należy karmić larwami owadów, ochotkowatych i tubifexem. Ryby można przyzwyczaić do pobierania pokarmów sztucznych w postaci płatków. Ich przysmakiem są natomiast owady.

ROZMNAŻANIE:
Ikra składana jest w wykopanym w piasku dołku. Od tego momentu samiec sprawuje nad nią opiekę, a samicę należy odłowić. W innym wypadku będzie męczona ciągłym przeganianiem przez samca. Wylęg następuje po około 24 godzinach. Po 4-5 dniach zaczyna pływać w pozycji horyzontalnej. Wtedy należy zacząć karmienie larwami solowca, wrotkami i pylistą suchą paszą, a samca odławiamy. Podchów łatwy.Odpowiednio karmiony szybko rośnie.