Smukleń pryskacz – Copello arnoldi

Ryby wymagają akwarium o długości najmniej 70cm. Podłoże żwirowate. Dekoracje z kamieni, korzeni i lignitów. Zbiornik powinien być gęsto obsadzony roślinami. Należy zadbać aby w akwarium znalazły się rośliny o szerokich liściach. Woda w akwarium powinna mieć duży prąd, który w części odtworzy naturalne środowisko ryb.

POCHODZENIE: 
Ameryka Południowa – Brazylia

WIELKOŚĆ: 
6 cm


DYMORFIZM:
Samce są większe i mają ostro zakończone promienie płetw. Samiec żywiej ubarwiony.

ZACHOWANIE: 
Towarzyska ryba, ale skora do gonitw. Najlepiej trzymać stadko złożone z kilku osobników.  Smuklenie są znakomitymi skoczkami, dlatego należy zadbać aby akwarium było szczelnie przykryte.

TEMPERATURA:
23-26°C

WODA:
pH 6,2 – 6,8 ; woda miękka Ryby są wrażliwe na złe warunki, dlatego woda powinna być silnie filtrowana i regularnie podmieniana.

POKARM:
Gatunek mięsożerny. Należy karmić larwami owadów, ochotkowatych i tubifexem. Ryby można przyzwyczaić do pobierania pokarmów sztucznych w postaci płatków. Ich przysmakiem są natomiast owady.

ROZMNAŻANIE:
Ikra składana jest na dolnej stronie liści które są ponad wodą. Para wyskakuje ponad powierzchnię wody, składając i zapładniając ikrę!  Ikra zwykle w ilości 30-200 ziaren składana jest w grupkach po kilka sztuk, co gwarantuje że nie zostanie uszkodzona przy następnych skokach. W akwarium zwykle ikra składana jest na szybie nakrywowej. Natomiast najefektywniej wygląda tarło odbywające się wśród paludaryjnych roślin. Wylęg następuje po około 30 godzinach. Należy karmić  larwami solowca.

Fot Wikipedia