Elachocharax pulcher

Wymaga zbiornika o długości najmniej 40 cm. Podłoże żwirowate lub piaszczyste. Dekoracje z kamieni,korzeni, lignitów i łupin orzecha kokosowego. Akwarium powinno być gęsto zarośnięte roślinami tworzącymi naturalne kryjówki. Zbiornik powinien być też częściowo zaciemniony.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa

WIELKOŚĆ:
3 cm

ZACHOWANIE:
Ryba łagodna i spokojna. Dość płochliwa, dlatego należy częściowo zaciemnić akwarium. Większość dnia spędza na dnie lub płaskich liściach i dekoracjach podparta płetwami piersiowymi.

DYMORFIZM:
Samce są mniejsze i smuklejsze. Samice pełniejsze.

TEMPERATURA:
22-25°C
WODA:
pH 6,5-6,8 ; woda średnio miękka do miękkiej.

POKARM:
Mięsożerna, należy karmić larwami owadów.

ROZMNAŻANIE:
Ikra składana wśród roślin. Nieznane są jednak przypadki rozmnożenia w akwarium.