Zwinnik nadobny – Hemigrammus pulcher

Hemigrammus pulcher pochodzi z leśnych obszarów tropikalnych, gdzie woda ma ciemne zabarwienie. Dlatego też zaleca się trzymanie tych ryb  w zbiorniku gęsto obsadzony roślinnością z ciemnym dnem i lekko zaciemnionym. Takie warunki odpowiadają naturalnym i ryby pokazują w nich pełne barwy. Dekoracje z kamieni i korzeni.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa. Hemigrammus pulcher występuje endemicznie w Górnej Amazonii w Peru. Zdecydowana większość okazów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii pochodzi z komercyjnych ferm w Europie Wschodniej. Hemigrammus pulcher zamieszkuje wolno poruszające się dopływy głównych kanałów rzecznych, przeważnie zalesione.

WIELKOŚĆ:
4,5-5 cm 

DYMORFIZM:
Najwyraźniej można go określić płciowo, badając pęcherz pławny, który jest dość widoczny przez półprzezroczystą skórę ryby. U samców zwęża się do pewnego punktu, u samic jest zaokrąglony. Dorosłe samice są również nieco większe i bardziej masywne niż samce.

ZACHOWANIE:
Żywa, towarzyska, stadna ryba. Nadaje się do większości akwariów towarzyskich z takimi gatunkami jak: danio, razbory, tetry, itp.

TEMPERATURA:
24-26°C 

WODA:
pH 5.5-7.0

POKARM:
Żywy i suchy z dodatkiem roślinnego. Najlepiej jest karmić regularnie mrożonymi i żywymi larwami owadów, ponieważ ryby wtedy będą w najlepszej kondycji i ładnie się wybarwią.

ROZMNAŻANIE:
Temperatura 26-28°C. Woda miękka, przefiltrowana przez torf. Ikra składana wśród roślin.  Można go rozmnażać w grupie, przy czym dobrą liczbą jest sześć osobników każdej płci. Alternatywnie można go rozmnażać w parach. Ikra rozsiewana po zbiorniku. Wylęg następuje po około 24-36 godzinach. Natybek swobodnie pływa po około 3-4 dniach. Młode rosną niezbyt szybko. Wymagają bardzo drobnego pokarmu. Należy je karmić pantofelkami, a następnie larwami solowca. Jaja i narybek są wrażliwe na światło we wczesnych stadiach życia i jeśli to możliwe, zbiornik należy przechowywać w ciemności.

Hemigrammus pulcher
Hemigrammus pulcher