Parosphromenus allani

Dla Parosphromenus allani wystarczy akwarium o pojemności już 25 litrów.. Zbiornik gęsto obsadzamy roślinnością. Zostawiamy jednak też miejsce do pływania. Dekoracje z kamieni, gałęzi, lignitów i korzeni. Liście na dnie zbiornika są zalecane z uwagi na uwalniane garbniki oraz naturalny wygląda akwarium. Taki aranż zbliży wygląd akwarium do naturalnego środowiska ryb. Podobnie jak inne z rodzaju, gatunek ten najlepiej radzi sobie w dość słabym oświetleniu. Można dodać gatunki roślin wodnych, które mogą przetrwać w takich warunkach, jak Microsorum, Taxiphyllum czy Cryptocoryne spp., Przy czym przydatna jest również roślinność pływająca, zwłaszcza Ceratopteris spp.

POCHODZENIE:
Mieszkaniec lasów torfowiskowych i towarzyszących im strumieni czarnowodnych.

WIELKOŚĆ:
3-3,5 cm

DYMORFIZM:
Podobnie jak u innych przedstawicieli rodzaju samce są znacznie bardziej kolorowe niż samice.

ZACHOWANIE:
Gatunek nie jest zalecany do akwarium towarzyskiego. Ze względu na wymogi w zakresie opieki, usposobienie, należy je utrzymywać samodzielnie lub z grupą małych spokojnych karpiowatych, takich jak Boraras lub Sundadanio spp.

TEMPERATURA:
22-28°C

WODA:
pH: 3.0-6.5. Filtracja nie musi być zbyt silna, z filtrem gąbkowym zasilanym powietrzem lub podobnym. Wszystkie Parosphromenus spp. wymagają warunków kwaśnych o znikomej twardości węglanowej i bardzo niskiej twardości ogólnej, dlatego może być konieczne zastosowanie filtrów odwróconej osmozy lub innej metody uzyskiwania miękkiej wody, którą można dodatkowo zakwaszać kwasem fosforowym lub podobnym, jeśli to konieczne. Ryby wrażliwe na zmieniające się odpady organiczne i nigdy nie powinny być wprowadzane do akwariów niedojrzałych biologicznie.

POKARM:
Gatunek ten jest głównie mięsożerny – żywiącym się drobnymi bezkręgowcami wodnymi, dlatego w akwarium należy mu podawać różnorodne małe żywe pokarmy, takie jak naupliony artemii, rozwielitki, moina, larwy komarów, mikro robaki itp. Mrożonki są przez Parosphromenus allani akceptowane, ale nie są uważane za wystarczająco pożywne, podczas gdy większość produktów suszonych jest zwykle odrzucana.

ROZMNAŻANIE:
Zwykle rozmnaża się w małych jaskiniach lub w ściółce i tworzy tymczasowe więzi z samcem, który jest wyłącznie odpowiedzialny za opiekę nad jajami i narybkiem. Parosphromenus spp. zostały arbitralnie pogrupowane na podstawie zachowań zalotowych u samców, którzy przyjmują pozycję „głową w dół”, „głową do góry” lub „poziomą” w zależności od gatunku. P. allani należy do pierwszego, bardziej specyficznego zespołu, w którym samiec przyjmuje pozycję prawie pionową z głową do dołu i płetwami rozstawionymi podczas pokazów godowych. Dojrzałe samce obierają małe rewiry, w centrum których znajduje się mała jaskinia zwykle utworzona w naturze ze ściółki liściowej, chociaż w akwariach można wybrać dowolną odpowiednią strukturę. Następnie samce próbują przyciągnąć samice w pobliże jaskini. Jaja i mlecz są uwalniane partiami podczas serii uścisków, w których samiec owija swoje ciało wokół samicy.

Niektóre samce budują prymitywne gniazdo bąbelków w jaskini, podczas gdy inne tego nie robią, ale tak czy inaczej zarówno samiec, jak i samica próbują przyczepić jaja do sufitu jaskini. Po udanym tarle samica opuszcza jaskinię i przystępuje do obrony okolicy obranego rewiru, podczas gdy samiec zajmuje się lęgiem.

Inkubacja trwa zwykle 24-36 godzin, a narybek zaczyna pływać około 4-6 dni później. Młode początkowo pływają chaotycznie, a samiec zbiera je i wraca do „gniazda”, ale po 3-5 dodatkowych dniach w pełni swobodnie pływają i opuszczają jaskinię, w którym to momencie opieka rodzicielska ustaje. Młode należy karmić pantofelkami, wrotkami jako pierwsze pożywienie, ale szybko są w stanie przyjąć naupliony artemii i tym podobne.

Samiec w jaskini
Naturalne środowisko ryb