Aulonocara stuartgranti

Wymaga zbiornika o długości najmniej 120 cm. Podłoże piaszczyste. Dekoracje z kamieni i grot skalnych, tworzących liczne kryjówki. Groty skalne są ważne do rozrodu ryb. W przypadku kiedy chcemy trzymać ryby z innymi gatunkami należy zaopatrzyć się w zbiornik minimum 150 cm.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Malawi, litoral skalisty.

WIELKOŚĆ:
12 cm

ZACHOWANIE:
Gatunek spokojny i łagodny. Samce obierają terytoria których bronią. Zwłaszcza w okresie tarła agresja się wzmaga.

DYMORFIZM:
Samce większe i intensywniej wybarwione.

TEMPERATURA:
25-28ºC

WODA:
pH 7,5-8,0 ; woda średnio twarda do twardej.

POKARM:
Pokarm mięsny w postaci skorupiaków i larw owadów. Aulonocary przesiewają podłoże w poszukiwaniu bezkręgowców. Do przysmaków należą larwy ochotkowatych i tubifex. Są to pokarmy jednak bardzo tuczące i nie należy ryb nimi przekarmiać. Należy pamiętać również, że ochotka i tubifex wyławiane są z zamulonych wód. A co za tym idzie w ich organizmach mogą znajdować się szkodliwe substancje. Konieczne zatem jest dokładne płukanie pokarmu oraz podawanie do umiarkowanie. Niezbędny jest dodatek pokarmów roślinnych.

ROZMNAŻANIE:
Przed tarłem samiec uwydatnia swoje kolory. Ikra w ilości 10-40 ziaren inkubowana jest w pysku samicy. Inkubacja trwa od 21 do 28 dni. Po tym czasie samica wypuszcza młode. Należy karmić oczlikami, dafnią i pylistą suchą paszą.

Aulonocara stuartgranti Chilumba
Fot. aquahaus-gaus.de
Aulonocara stuartgranti Ngara
Fot. aquahaus-gaus.de
Aulonocara stuartgranti Cobue
Fot. aquahaus-gaus.de
Aulonocara stuartgranti Usisya
Fot. aquahaus-gaus.de